Zottegemse N-VA-en CD&V-raadsleden schenken 1.000 euro zitpenningen aan Lichtpunt

De raadsleden van de CD&V- en N-VA-meerderheid hebben hun zitpenningen, goed voor 1.000 euro, van de gemeenteraad in september geschonken aan vzw Lichtpunt. De gemeenteraad werd toen geschorst omdat er niet meer rechtsgeldig gestemd kon worden toen de oppositie (Vooruit, Groen en Open VLD) gezamenlijk had beslist om op te stappen. Dat gebeurde omdat de oppositiepartijen een signaal wilden geven omdat de meerderheid toen opnieuw niet voltallig aanwezig was en gezien de nipte meerderheid in Zottegem iemand van de oppositieraadsleden opnieuw had moeten depanneren. Lees hierover meer via deze link.

“We hebben snel beslist om de zitpenningen van die vergadering aan een Zottegems goed doel te schenken“, zeggen Peter Lagaert en Cyntia Braems, de fractieleiders van N-VA en CD&V. “De keuze om vzw Lichtpunt te steunen was vlug gemaakt. Het is deze week precies 25 jaar geleden dat Lichtpunt het eerste voedselpakket verdeelde. Op vrijdag 25 november werden alle vrijwilligers en de raad van bestuur van Lichtpunt ontvangen door het stadsbestuur. Met deze schenking van in totaal 1.000 euro dragen we op een bescheiden manier bij aan de werking van de vzw, die jammer genoeg de vraag naar voedselpakketten van jaar tot jaar ziet stijgen.”

“Lichtpunt wil kansarmen in Zottegem helpen door drie keer per maand gratis voedselpakketten aan te bieden. Voor de aankoop van het voedsel en voor de algemene kosten van de werking moet Lichtpunt zelf financiële middelen verwerven. Deze 1.000 euro zijn daarom zeer welkom”, vertelt Dirk Everaert, lid van de raad van bestuur van de vzw Lichtpunt.