Extra controles na stijging van alcohol- en druggebruik in het verkeer. Parket legt beleid uit.

Het parket van Oost-Vlaanderen laat naar aanleiding van een actieweek over de gevaren van alcohol – en druggebruik in het verkeer (zaterdag 3 t.e.m. zaterdag 10 december 2022) weten dat het gebruik van alcohol- en druggebruik in het verkeer is toegenomen.

De actieweek, in samenwerking met de gouverneur van Oost-Vlaanderen, werd op poten gezet naar aanleiding van de jaarlijkse BOB-campagne.  Van zaterdag 3 t.e.m. zaterdag 10 december 2022 zullen er extra controles georganiseerd worden, met als sluitstuk de 26e editie van de ‘Verkeersveilige Nacht Oost-Vlaanderen’ op vrijdag 9 december 2022. Op meer dan 100 plaatsen in de provincie worden dan tussen 19u00 en 07u00 de volgende ochtend alcohol- en drugscontroles uitgevoerd.

Toelichting parket bij stijging van alcohol- en druggebruik in het verkeer

In Oost-Vlaanderen wordt sinds de vorige editie van de ‘Verkeersveilige Nacht’ in 2021 op vraag van het parket bij elk ongeval een alcohol- en drugstest afgenomen. Dankzij een nieuw federaal raamcontract voor de aankoop van drugstesten – een jarenlange vraag van de gouverneur en de lokale politiezones – konden daadwerkelijk voldoende drugstesten aangeschaft worden om aan deze vraag tegemoet te komen. Hierdoor verhoogde niet alleen de pakkans, maar kreeg de maatschappij ook een correct beeld van de werkelijke omvang van de problematiek. Zo gebeurden er in Oost-Vlaanderen in de eerste 9 maanden van dit jaar 538 ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol. Dat is het hoogste cijfer sinds 2018. Ook het aantal verkeersongevallen waarbij bestuurders onder invloed rijden van drugs stijgt jaarlijks.”

Uit de 10de Nationale Verkeersveiligheidsenquête blijkt tevens dat de coronapandemie een negatief effect heeft gehad op het druggebruik achter het stuur. Op twee jaar tijd is het percentage bestuurders tussen 18 en 34 jaar dat toegeeft maandelijks te rijden na druggebruik gestegen van 11 naar 19%De gevaren zijn nochtans groot. Na cannabisgebruik bijvoorbeeld loop je tot 3 keer meer risico om betrokken te raken bij een zwaar of dodelijk ongeval dan wanneer je nuchter bent. Wordt druggebruik gecombineerd met alcohol, dan loop je zelfs tot 100 keer meer risico. Drugs- en alcoholgebruik in het verkeer blijven dus zorgwekkend. Sensibiliseren en controleren zijn noodzakelijk om de maatschappelijk bewustwording te verhogen.”

Toelichting parket bij beleid

“Het parket OVL streeft naar een verkeersveilige samenleving. Om die reden past het parket een consequent beleid toe bij vaststelling van inbreuken in dit verband. Min 0,35 mg/l uitgeademde lucht of 0,8 promille in combinatie met verkeersonveilig gedrag: Onmiddellijk intrekking Rijbewijs (OIRB), min 0.65 mg/l uitgeademde lucht of 1,5 promille: OIRB, staat van dronkenschap: OIRB, positieve speekseltest: OIRB. Het parket gaat vervolgens over tot dagvaarding van de overtreder voor de politierechtbank. Indien het parket meent dat er sprake is van een problematiek, bijv. een alcohol- of drugsverslaving, in hoofde van de bestuurder, zal een deskundige worden aangesteld om te beoordelen of betrokkene lichamelijk of geestelijk geschikt is om te rijden. Indien de deskundige oordeelt dat er sprake is van rijongeschiktheid zal het parket de overtreder verzoeken vrijwillig zijn rijbewijs in te leveren en vervolgens voor de politierechtbank vorderen dat de bestuurder  rijongeschikt wordt verklaard (artikel 42 wet betreffende de politie over het wegverkeer). Dit houdt in dat de bestuurder geen voertuig meer mag besturen zolang hij geen bewijs van rijgeschiktheid heeft voorgelegd aan de politierechter. Een herziening kan ten vroegste zes maanden vanaf de dag van de uitspraak van het vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan gevraagd worden.”