Brakelse gemeenteraad met heel wat extra punten

 

Voorwaarden mantelzorgpremie

Vlaams Belang Brakel gemeenteraadslid Veronique Lenvain diende op de gemeenteraad van 28 november jl. een extra agendapunt in voor het aanpassen van de voorwaarden van de gemeentelijke mantelzorgpremie.

Naar aanleiding van een open brief van een inwoner van Brakel, heeft Lenvain besloten dat er een extra agendapunt moet komen over de gemeentelijke subsidie mantelzorgpremie. In de eerste plaats wil ik de gemeente Brakel bedanken dat zij al over een eenmalige jaarlijkse premie van 250 euro beschikt. Het is spijtig dat er, door de strenge voorwaarden van de gemeente, veel gezinnen niet in aanmerking komen.

Mantelzorg is voor iedereen belangrijk

Om de extra kosten te dekken die voortvloeien uit een hoge zorgbehoefte, is mantelzorgpremie nodig. Mantelzorg is voor iedereen belangrijk, ook voor kinderen met een handicap. Zij hebben bijvoorbeeld extra kosten voor medicijnen en therapie. Waarom zou je een leeftijdsgrens stellen voor mantelzorg? Brakel telt amper 6 dossiers waarvoor een verhoogde kinderbijslag geldt. Budgettair kan dit toch niet zwaar wegen, waarom wordt deze kwetsbare groep kinderen uitgesloten?

Daarom vroeg Vlaams Belang raadslid om volgende maatregelen aan te passen in het reglement, niet alleen als je 20 jaar bent, maar op elke leeftijd, aanspraak op de gemeentelijke mantelzorgpremie bij verhoogde kinderbijslag of persoonlijk assistentiebudget en ook zij die een uitkering uit de zorgkas ontvangen, dat deze mensen ook recht hebben op een gemeentelijke mantelzorgpremie.

Weggestemd door open VLD en N-VA

De fractie van het Vlaams Belang vroeg de stemming en die werd weggestemd door open VLD en N-VA, Vooruit en CD&V onthielden zich. Hoe kun je daar tegen stemmen? Deze mensen hebben het al zo moeilijk en verdienen alle steun. De open VLD-schepen van sociale zaken nam het op voor gemeenteraadslid Lenvain en bewonderde haar met een mooi compliment die de voorwaarden ging bekijken en meenemen.

Schepen voor gelijke kansen Marleen Gyselinck zei dat dit niet mogelijk is omdat minderjarigen juist een verhoogd kindergeld krijgen. Dit is reeds wettelijk  bepaald in het Burgerlijk Wetboek dat dit niet gecumuleerd mag worden.

Na de raad nam Vld -Schepen van sociale zaken Marijn Devalck het op voor Veronique Lenvain en bewonderde  haar met een mooi compliment om die voorwaarden te herbekijken!

Slecht voetpad

Oppositieraadslid Hedwin De Clercq (Vooruit)  had vragen over een voetpad dat in enorme slechte toestand ligt langs de Herreweg in Nederbrakel. “  Hij vroeg zich af wat de volgorde van werken is in Brakel. Er zijn betere voetpaden die eerder aangepakt zijn.  Enkele weken terug is er daar zelfs een dame gevallen en vraag is of ze daar niets aan over gaat houden?”

Schepen voor Openbare Werken Sabine Hoeckman erkende de slechte  toestand en zei dat er een bestek is opgemaakt.  Wellicht is de vernieuwing voorzien voor 2023.

Nieuw verkeersplateau

Jan Haegeman (N-VA)  had vragen over de veiligheid in de buurt van het toekomstig zwembad en dit op de Jagerstraat.

Schepen Sabine Hoeckman zei  dat er een verkeersplateau komt op het kruispunt N8 – Meerbeekstraat.   “Verder komt er een nieuwe bushalte in de buurt.  Er komen nieuwe voetpaden en tussen het kruispunt  Meerbeekstraat -N8 en de ingang van de sporthal komt een zone 30.”

 

Dure hondenspeelweide

Bart Morreels  (CD&V) had een vraag over de toekomstige hondenspeelweide ( kostprijs) die is voorzien op het Rijdtdomein . Hij had hierover een vraag voor schepen Peter Vanderstuyf.

Burgemeester Stefaan Devleeschouwer antwoordde evenwel want hij zei dat hij de verantwoordelijke is voor dierenwelzijn.  Burgemeester Devleeschouwer zei dat de kostprijs rond de 60.000euro zal bedragen en dat er een openbaar onderzoek lopende is.

Schepen Peter Vanderstuyf antwoordde hier evenwel op dat het openbaar onderzoek reeds achter de rug was en dat er geen bezwaren waren. De weide ligt in een recreatiezone.

De oppositie vond de kostprijs van minimum 60.000 euro veel geld nu er geen budget is voor andere dringende zaken.

Herbruikbare bekers op kerstmarkt

Op de Brakelse kerstmarkt worden regels opgelegd om herbruikbare bekers te gebruiken ( 18 dec). De oppositie vindt dit geen goed idee.

Burgemeester Stefaan Devleeschouwer antwoordde daarop dat er altijd incidenten kunnen gebeuren op zo’n event. Dit is ook een Vlarem richtlijn om dit zo te doen.

Werken Opbrakel

Er werden vragen gesteld over de werken aan de Ronsesestraat – asfaltering tussen Rond Plein en St.-Martensstraat. De bewoners van Opbrakel hebben daar al maanden hinder van omdat de omleiding immens groot is.

Schepen voor Openbare Werken Sabine Hoeckman zei dat de regel is dat er tussen 1 december en 1 maart geen asfalt wordt gegoten. “ Nu was er een mogelijkheid om een asfalt van 170° celsius te gebruiken ipv 140° celsius. De temperatuur  moet wel 8 graden zijn en dat zal de eerste weken zeker niet het geval zijn zodat ik vrees  dat er niet gegoten zal worden voor maart.

Er wordt een alternatief gezocht voor de omleiding maar daar zijn we eerstdaags maar uit.”

Pampers – luiers

Veronique Lenvain vroeg of het niet mogelijk kan gemaakt worden om zonder afspraak pampers te kunnen afgeven in het recyclagepark. Dit om eventueel sluikstorten tegen te gaan.

Schepen voor milieu Peter Vanderstuyf antwoordde hierop dat men moet blijven een afspraak maken. “Er worden voor luiers geen beurten afgetrokken en men kan ze desnoods in de groene containers  kwijt waarover ieder huis beschikt. De kostprijs van de speciale zakken is niet duur. “

Snelheidsremmer Klaaie

Veronique Lenvain zei dat de betonwerken op de Klaaie zijn uitgevoerd en vroeg of er geen snelheidsremmer komt.

Schepen voor mobiliteit Sabine Hoeckman zei dat in de loop van 2023 gaat gebeuren.

Verkeerde beplanting

Lien Braeckman(CD&V) zei dat er tussen de oude en de nieuwe Tirseparking beplanting is aangebracht. “Men ging hier toch een verbinding aanmaken tussen de twee parkings.”

Schepen voor Openbare Werken Sabine Hoeckman zei dat dit inderdaad een fout was en dat er enkele plantjes zullen verplant worden.

Stoelendans Open Vld

Marleen Aubeeck komt in het Bijzonder comité van de sociale dienst in Brakel. Zij volgt er Nancy De Geeter op die eerder al nieuw gemeenteraadslid werd in de plaats van Amber Coppens;

Marleen was aanwezig tijdens de raad en dacht dat ze de eed moest afleggen. Voor deze functie is dit evenwel niet het geval.