Agentschap Wegen en Verkeer keldert project supermarkt, fastfoodzaak en petanquebanen aan de Astridlaan

‘Het project zal voor gevaarlijke verkeersituaties zorgen.’

Geraardsbergen. Aan het kruispunt van de Astridlaan met de Zonnebloemstraat is de bouw van een supermarkt, een fastfoodrestaurant, een kantine en zes petanquebanen gepland. Het openbaar onderzoek loopt tot donderdag 19 januari. Het Agentschap Wegen en Verkeer verleend ongunstig advies omwille van de mobiliteit. Ook de Dorpsraad van Nederboelare en het Milieufront Omer Wattez dienen bezwaren in. ‘Het project rammelt langst alle kanten’, vindt raadslid Bourlau van Het Alternatief. Rurik Van Landuyt – schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw – kan nog niet reageren omdat hij pas op 31 januari als schepen wordt aangesteld.

Op het terrein aan het kruispunt van de Astridlaan met de Zonnebloemstraat komt een supermarkt van meer dan 2.000 m², die meer dan vijftig mensen zou kunnen tewerkstellen. Daarnaast komt er een fastfoodrestaurant met een aparte drive-in. Op het hoger gelegen deel komen er zes petanquebanen met een kantine en terras. Bovengronds komen er 75 parkeerplaatsen met waterdoorlatende verharding en er komen nog eens 76 ondergrondse parkeerplaatsen. Er wordt ook een nieuwe hoogspanningscabine voorzien.

‘Een ongeziene overbebouwing’
Intussen is bekend geraakt dat het Agentschap Wegen en Verkeer negatief advies heeft verleend over dit project omdat het te weinig garantie biedt om de doorstroming van het verkeer op het al overdrukke kruispunt te garanderen. ‘Omwille van de impact op het kruispunt N42/N495 kan het project niet toegestaan worden. De mobiliteitsstudie biedt te weinig duidelijkheid om de doorstroming op vermeld kruispunt te garanderen. Volledigheidshalve wordt meegegeven dat een sterk verkeer genererende functie op de omschreven locatie niet gewenst is’, staat letterlijk in het advies aan het stadsbestuur te lezen.

De Dorpsraad van Nederboelare sluit zich bij deze kritiek aan en zal eveneens een bezwaar indienen. ‘Bovendien zal het verkeer op de reeds overvolle Astridlaan dat de parking van de supermarkt en het fastfoodrestaurant wil oprijden voor gevaarlijke situaties zorgen. Het project zal immers heel veel verkeer genereren’, vult Stéphan Bourlau aan.

Ook het Milieufront Omer Wattez kant zich tegen het project. ‘Het project zal leiden tot een onontwarbare verkeersknoop aan dit kruispunt en dan vooral in de avondspits. Vergeten we ook niet dat sommige van die woningen langs de Astridlaan zich in het verleden moesten behelpen met zandzakjes om het afstromend water van de Astridlaan tegen te houden bij hevige regenbuien. De kans dat de ondergrondse parking onder water loopt, is reëel’, laat het Milieufront weten.

Veel verkeer op de Astridlaan

Ook zal een bewoner een bezwaar indienen wegens ‘de ongeziene overbebouwing van de percelen’. Bovendien plant men langsheen de Astridlaan een KMO-zone en een multifunctioneel sportcomplex op de terreinen van KSV. Door het project – dat nu op tafel ligt – komt de ontsluiting van de KMO-zone en het recreatiegebied in het gedrang, meent de bezwaarindiener. ‘De stad kan moeilijk haar eigen projecten met een ontsluiting langs de Astridlaan gaan hypothekeren ten voordele van een ontwikkelaar die specifiek op deze percelen aan overbebouwing wil doen’, meent ook raadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief). ‘Bovendien staat de infrastructuur te dicht tegen de perceelgrenzen en wordt het perceel volgestouwd met onaantrekkelijke betonnen constructies.’

‘Het project rammelt langs alle kanten’
‘Er wordt beweerd dat er een groenzone met struiken en bomen wordt voorzien, maar die is erg minimaal. Het terrein is voor 79% verhard’, vult Stéphan Bourlau aan. ‘Voor de ontwerper steekt het blijkbaar allemaal niet zo nauw: de niveauverschillen op de plannen ontbreken, de bestaande toestand wordt niet meegegeven, concrete gegevens in verband met afgravingen en grondverzet ontbreken en de supermarkt ligt gedeeltelijk in recreatiegebied.’

‘Het project rammelt langst alle kanten’, vindt raadslid Bourlau. ‘Er wordt een fastfoodrestaurant voorzien, terwijl 200 meter verder McDonald’s een aanvraag voor een resto heeft ingediend. Bovendien voorziet het project petanquebanen met kantine, terwijl de kleinhandelsstudie van IDEA duidelijk stelt dat er geen horeca meer toegelaten wordt aan de Astridlaan.’ Dan is er nog de verdringing van de woonfunctie op de Astridlaan. ‘In het Gemeentelijk Structuurplan staat duidelijk dat er een halt moet worden toegeroepen aan het verdringen van de woonfunctie voor baanwinkels. In de praktijk doet men het omgekeerde’, vult raadslid Bourlau aan. ‘Geraardsbergen wordt stilaan de Far West van de ruimtelijke ordening’, besluit Stéphan Bourlau.

Rurik Van Landuyt – schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw – kan nog niet reageren omdat hij pas op 31 januari als schepen wordt aangesteld.

Julien Borremans