Controles - foto archief BB

Aanpak handhaving mbt verkeersveiligheid faalt in onze politiezone zegt Zwalms gemeenteraadvoorzitter Tom Aelbrecht   

Tom Aelbrecht, voorzitter Zwalmse gemeenteraad (voorZwalm) en lid van de politieraad pleit voor meer handhaving en sensibilisering op vlak van verkeersveiligheid.

Uit recent opgevraagde cijfers blijkt dat de snelheid op het Zwalms grondgebied het voorbije jaar slechts weinig tot niet werd gecontroleerd.

Ondanks de uitdrukkelijke vraag vanuit het Zwalms gemeentebestuur om de snelheid veelvuldiger te handhaven op verschillende gemeentewegen oa. Knokstraat,  Meilegemstraat-Lindestraat, Schoolstraat, Heufkensstraat… schenkt onze politiezone hieraan helaas geen gehoor.

De meest voorkomende klacht van onze burgers betreft de leefbaarheid / verkeersveiligheid in de eigen buurt. Een terechte bekommernis aldus Aelbrecht. . Elkeen die eens bewust stilstaat op de drukke verkeerswegen zal dit kunnen bevestigen.

Handhaving is volgens Aelbrecht een wezenlijk onderdeel in de reeks maatregelen voor meer verkeersveiligheid. Het lokaal bestuur beschikt over de mogelijkheid om maatregelen te nemen (heraanleg wegen, wegversmallingen, chicanes,…) om de snelheid te laten afnemen, maar dit komt de verkeersveiligheid niet altijd ten goede.
Deze maatregelen kosten bovendien heel veel geld en zorgen ook voor frustraties van weggebruikers die de wegcode nauwgezet willen volgen.

Op lange termijn lijkt de invoering van meer trajectcontroles de Heilige graal, helaas is de algemene invoering ervan vandaag de dag nog onbetaalbaar. (bvb. Traject Meilegemstraat – Lindestraat en Smarre – Knokstraat).

“Als raadslid zal ik alvast verder blijven aandringen op correcte handhaving, want voor een jaarlijks terugkerende werkingsbijdrage van ruim 800.000 euro aan onze politiezone mogen we als Zwalmse burger toch meer verwachten, niet?”

Aantal controles zijn  flink gereduceerd 

Bij nader onderzoek naar het aantal controles blijkt uit cijfers in Brakel die werden opgevraagd door Veronique Lenvain (Vlaams Belang) dat er in 2021 nog 83 snelheidscontroles hebben plaats gehad tegenover 30 in 2022.  Het aantal uren controle werd met de helft gereduceerd. Wellicht heeft dit te maken met corona. In 2021 waren er weinig activiteiten en in 2022 kwam alles weer op peil zodat er heel wat politie diende te worden ingezet op talrijke activiteiten.

Het aantal zware ongevallen valt gelukkig mee en het aantal verkeersslachtoffers ook.  In de praktijk zien we ook dat er minder snel wordt gereden op de N415 Brakel-Zwalm want de trajectcontrole is in werking. Brengen bijkomende peperdure trajectcontroles soelaas. Zones 30 en 50 werden serieus uitgebreid en het zijn gelukkig daar niet dat de zwaarste klappen vallen. Het zijn op de gewestwegen dat de brokstukken in het ronde vliegen bij verkeersongevallen.  In de zones 30 en 50 is de impact serieus minder. Recent werd  nog in Brakel de zone 30 fors uitgebreid dat werd onthaald op weinig enthousiasme. De zone 50 werd voorgesteld  op alle gemeentewegen in Brakel en werd massaal weggestemd in een  Open vld referendum. Dat ze dat in Zwalm ook eens voorstellen?

Gas boetes door de gemeente 

Lokale besturen in Vlaanderen kunnen via een GAS-boete beperkte snelheidsovertredingen handhaven. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) geeft zo steden en gemeente een extra tool die de verkeersveiligheid in Vlaanderen ten goede moet komen. Vraag is of kleinere gemeenten daar gaan op inspelen. Electoraal zou dit minder interessant zijn voor politici om de volgende verkiezingen te overleven. De burger wordt nu al meer dan genoeg betutteld door regeltjes  en regeltjes zodat de verzuring alleen maar toeneemt.