‘Verkoop van gronden KMO-zone Astridlaan verliep wel degelijk volgens de regels.’

Burgemeester Guido De Padt reageert

Nederboelare. Volgens raadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief) worden de gronden voor de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare op een onwettige manier aan SOLVA verkocht. ‘De procedure wordt niet gerespecteerd. Bovendien werd de gemeenteraad niet op de hoogte gebracht van de verkoop.’ De gronden worden met verlies verkocht. Volgens burgemeester Guido De Padt (Open Vld) werd de procedure wel degelijk gevolgd en werd de gemeenteraad op de hoogte gebracht. ‘De berekening voor de bepaling van de waarde werd gemaakt op basis van het schattingsverslag.’ Voor de volledigheid brengen wij de reactie van burgemeester De Padt integraal.

‘Er wordt gesteld dat er voor de ondertekening van de akte op 13 maart geen Raad van Bestuur meer zou worden gehouden. Afgelopen woensdag is er echter een digitale Raad van Bestuur opgezet via Teams. De heer Bourlau was hiervan op de hoogte en heeft zich bij volmacht laten vervangen door Hans De Gent. Voorafgaand was er ook een directiecomité waarbij het agendapunt werd opgenomen. De correcte procedure werd dan ook gevolgd.

Hetzelfde geldt voor de toezichtermijn na de beslissing van het AGB. Het is perfect wettelijk dat na de RVB de beslissingen die genomen wordt worden uitgevoerd.

Binnen het dossier werden al verschillende beslissingen genomen. De heer Bourlau heeft steeds alle verslagen van het directiecomité en de Raad van Bestuur ontvangen. Hij heeft zich daarbij nooit uitgesproken tegen deze beslissingen. Het gaat onder meer over:

  • 21 december 2021 – aanstellen SOLVA als ontwikkelaar bedrijventerrein door de gemeenteraad;
  • 8 maart 2022 – beslissing RVB SOLVA – aanvaarding van de opdracht door SOLVA;
  • 6 september 2022 – beslissing RVB AGB: ontwikkeling kmo-zone te Nederboelare: verkoop van de gronden aan SOLVA en aanstellen notaris;
  • 8 november 2022 – beslissing RVB AGB – valideren van de kostprijs voor de overname van de ontwikkeling van de nieuwe kmo te Nederboelare en de bijhorende waardebepaling van de gronden.

Het is dan ook niet correct om te stellen dat de gemeenteraad niet op de hoogte werd gesteld van de verkoop van de gronden.

Wat betreft de kosten van de gronden: de berekening voor de bepaling van de waarde werd gemaakt op basis van het schattingsverslag. De gemaakte kosten worden verrekend in de meerwaarde van de gronden tussen aankoop en de bepaling van de verkoopprijs in het schattingsverslag.

Julien Borremans

Lees ook:

‘Verkoop van gronden KMO-zone Astridlaan is onwettig en getuigt van slecht bestuur.’