Zottegem rekent op Inter om openbare gebouwen toegankelijker te maken

Zottegem gaat samenwerken met Inter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid om de toegankelijkheid in de stad op te krikken. In een eerste fase gaat Inter de verbouw- en bouwplannen van stadsgebouwen
onder de loep nemen.

Het expertisecentrum bestaat uit een multidisciplinair team bestaande uit onder andere architecten en mobiliteitsdeskundigen, en doet aan screening, adviesverlening, begeleiding …

“De samenwerking met Inter opent deuren voor onze stad”, zegt schepen van Sociale Zaken Jenne De Potter (CD&V). “Ze helpen ons mee bouwen aan een inclusieve samenleving waar iedereen volwaardig en zelfstandig participeert. We moeten samen ijveren naar een samenleving waar niemand uitgesloten wordt door bijvoorbeeld zijn of haar leeftijd of beperking. Het uitgangspunt van Inter is ontwerpen voor iedereen en dat is een bewuste en slimme beleidskeuze, want wanneer je vooruitdenkt over toegankelijkheid werkt dat kostenbesparend in de toekomst. Het vermijdt dat later nog aanpassingswerken moeten gebeuren. De dienstverlening van Inter is zeer uitgebreid. Daarom focussen we met Zottegem eerst op de screening van komende verbouw- en bouwplannen van onze openbare gebouwen. Samen met Inter bekijken we de plannen van grote projecten die de komende jaren op de plank liggen. Denk maar aan de verbouwing van het Sociaal Huis en de Trapstraat. Maar ook de bouw van het nieuwe cultuurcentrum ACCU kan zeker door Inter onderzocht worden. Het wordt een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is en dus ook zelfstandig moet kunnen deelnemen. We hopen in de toekomst onze samenwerking zo breed mogelijk uit te rollen. Zo leggen we een stevige basis om toegankelijkheid in volledig Zottegem uit te rollen.”