Jens Rottiers: ‘Ik wil erop toezien dat de werking van de GECORO op een eerlijke en transparante wijze verloopt.’

Het actiecomité Red de Godsbergkouter stelt het stadsbestuur en het AGB in gebreke.

Geraardsbergen. Het actiecomité Red de Godsbergkouter heeft het stadsbestuur en het AGB in gebreke gesteld. ‘Het stadsbestuur moet op zoek gaan naar een alternatieve locatie voor de kazerne, wat niet gebeurt.’ Daarnaast stelt het actiecomité zich vragen bij de wettelijkheid van de verkoop van de gronden voor de KMO-zone aan SOLVA. Jens Rottiers zit sinds kort voor Het Alternatief in de GECORO en wil erop toezien ‘dat de werking op een eerlijke en transparante wijze verloopt.’ De Schendelbekenaar beklemtoont dat het actiecomité niet bij de pakken blijft zitten en nog flink wat pijlen op zijn boog heeft.

Jens Rottiers is verbonden aan de Huisartsenpraktijk Moenebroek en maakt deel uit van het actiecomité Red de Godsbergkouter, die zich verzet tegen de komst van een legerkazerne in Schendelbeke.

Ingebrekestelling
Begin vorige week stuurde het actiecomité Red de Godsbergkouter een ingebrekestelling naar het stadsbestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) van Geraardsbergen. ‘Het stadsbestuur heeft plannen om een kazerne in Geraardsbergen neer te poten, maar tot op heden heeft het geen initiatief genomen om een eventuele alternatieve locatie voor de kazerne op het grondgebied van onze stad te zoeken, zoals dit vereist is’, geeft Jens Rottiers mee. ‘Uit contacten met defensie weten we dat dit project 50 hectare grond nodig heeft, maar deze ruimte is niet voor handen. Dit getuigt van bijzonder weinig inzicht in ruimtelijke ordening.’

‘In het verleden werd de toekomstige KMO-zone aan de Astridlaan als alternatieve locatie naar voor geschoven, maar het blijft oorverdovend stil. We stellen de stad Geraardsbergen niet alleen in gebreke omdat er geen initiatief genomen wordt om een alternatieve locatie voor de kazerne te zoeken, maar ook omdat de verkoop van de KMO-zone aan SOLVA mogelijks niet wettig is verlopen. De verkoop werd aan de gemeenteraad niet voorgelegd’, zegt Jens Rottiers.

Volgens Rottiers is het nog voorbarig om een procedure op te starten. ‘Het blijft onze prioriteit om ervoor te zorgen dat er geen kazerne in Geraardsbergen komt, maar dat neemt niet weg dat we in de toekomst wel procedures opstarten. Als dat nodig blijkt om ons doel te bereiken, zullen we dat zeker doen.’

Op de vraag of het actiecomité de KMO-zone als een alternatieve locatie beschouwt, antwoordt Jens Rottiers met klem ontkennend. ‘We vinden het een krankzinnig idee om waar dan ook op Geraardsbergs grondgebied een kazerne te bouwen, maar we willen er wel de stad op wijzen dat als het bestuur de KMO-zone aan SOLVA verkoopt, het zijn eigen alternatievenonderzoek saboteert.’

Gebrek aan communicatie
Jens Rottiers is ook niet te spreken over de communicatie van het stadsbestuur. ‘Uiteraard moeten we afwachten hoe de kersverse schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Rurik Van Landuyt zich opstelt, maar tot op heden worden wij nergens in betrokken. We hebben van het stadsbestuur nog geen uitnodiging ontvangen om eens op de koffie te komen. Uiteraard blijven wij bereid om met wie dan ook in gesprek te gaan. Dat hebben we al meermaals aangegeven. We merken wel dat er weinig tot geen vorderingen zijn in het dossier.’

Het actiecomité wil de komende maanden niet bij de pakken blijven zitten en zal de nodige acties organiseren. ‘Eén van de komende weken organiseren we opnieuw een infoavond over de mogelijkheden van burgerparticipatie in Geraardsbergen. Ook hebben we een aantal vastgoedkantoren gecontacteerd. We willen het wel eens hebben over de waardevermindering van de woningen eens de kazerne er komt. Uiteraard bereiden we ons intussen in stilte voor op mogelijke procedures, maar daarover later meer.’

Het actiecomité heeft – volgens Jens Rottiers – ook de opdracht om het standpunt van de verschillende politieke partijen in Geraardsbergen over de kazerneproblematiek te ventileren. ‘Het spreekt vanzelf dat heel wat betrokken burgers hun stemgedrag met de volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen afstellen op wat de partijen er over te zeggen hebben. We zullen uiteraard de kans niet laten voorbij gaan om de vinger in de wonde te steken en onze standpunten omtrent het gevoelige dossier aan de kiezer mee te geven. De kiezer kan dan in alle sereniteit haar/zijn conclusies trekken.’

De GECORO moet eerlijk en open communiceren
Sinds kort zit Jens Rottiers ook in de GECORO. ‘Ik wil er op toezien dat de werking van de GECORO op een eerlijke en transparante wijze verloopt. De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van de stad Geraardsbergen (GECORO) adviseert over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening en stedenbouw in Geraardsbergen. Ik heb nog maar twee vergaderingen meegemaakt en heb het gevoel dat bepaalde dossiers ons pas te elfder ure of ons niet op voorhand bereiken. Dat komt de goede werking van het adviesorgaan zeker niet ten goede. Ik heb meer dan een voltijdse baan en wens mij op de vergaderingen degelijk voor te bereiden. Daarom is het van groot belang voor de goede werking dat de dossiers ons op tijd worden bezorgd. Het is van groot belang dat de GECORO eerlijke adviezen open communiceert.’

Julien Borremans