Lezersbrief: ‘Het blijft wachten op concrete maatregelen tegen het sluipverkeer door de Reepstraat.’

Nederboelare. Daniel Vanosta ergert zich aan het sluipverkeer door de Reepsraat: ‘Heel wat automobilisten rijden via de Gentsestraat door de Reepstraat om de verkeerslichten en het drukke verkeer op de Astridlaan te vermijden.’ Daniel heeft al contact opgenomen met de dienst Mobiliteit van de stad Geraardsbergen, maar het blijft wachten op concrete maatregelen. Zijn lezersbrief:

Automobilisten negeren de verkeersborden in de Gentsestraat.

‘Als inwoner van de Reepstraat heb ik al weken geleden mijn beklag bij de dienst Mobiliteit gedaan over het feit dat er door mijn straat heel wat sluipverkeer raast. De dienst Mobiliteit heeft dan een radar in de Reepstraat voor twee weken geplaatst om het sluipverkeer in beeld te brengen.

Uit de metingen blijkt dat er op twee weken tijd 11.900 bewegingen werden geregistreerd. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen auto’s, fietsers en voetgangers. Dat is veel en het bevestigt wat de inwoners van de Reepstraat al 15 jaar zeggen.

De grote oorzaak is dat er heel wat automobilisten via de Gentsestraat door de Reepstraat rijden om de lichten en het drukke verkeer op de Astridlaan te vermijden. Ook al staat er duidelijk aangegeven dat er door de Gentsestraat enkel voor ‘uitzonderlijk plaatselijk verkeer’ toegankelijk is, heel wat automobilisten trekken er zich niets van aan. De versperring van een deel van de Gentsestraat doet er ook geen goed aan.

Een wijkagent liet me weten dat deze chauffeurs een boete riskeren, maar het blijft wachten op een signaal van de dienst Mobiliteit om concrete maatregelen te nemen tegen het sluipverkeer.’