AZ Sint-Elisabeth Zottegem: geen mondmasker meer

Door de federale overheid werd bekendgemaakt dat het dragen van een mondmasker in de zorgsector niet langer verplicht is. Tegelijk met die mededeling werd toch aan de ziekenhuizen zelf ook nog de vrijheid gelaten om hun eigen regels te hanteren. Binnen het AZ Sint-Elisabeth Zottegem is in dit verband beslist dat bezoekers en patiënten in het ziekenhuis voortaan geen mondmasker meer moeten dragen. Enkel in geval van verkoudheidssymptomen, bij een verminderde immuniteit of wanneer men op bezoek komt bij COVID-positieve patiënten, wordt gevraagd om nog een mondmasker te dragen. De zorgverleners zullen bij zorgcontact met een patiënt wel nog steeds een mondmasker dragen, bijvoorbeeld tijdens een raadpleging en/of onderzoek alsook op de patiëntenkamers.