Komt er eindelijk toch een herbestemming van de pastorijwoning op de Kartuizersite te Lierde?

De gemeente Lierde onderzoekt of een herbestemming van de pastorijwoning op de Kartuizerstraat haalbaar is.

Deze pastorijwoning op de Kartuizersite van Sint-Martens-Lierde kent een rijke geschiedenis. De Kartuizerpriorij van Sint Maartens Bos werd in 1329 door Jan Gheylinck, de raadsheer van de toenmalige graaf van Vlaanderen, gesticht. De bedoelde woning aan de Kartuizerstraat maakte voorheen deel uit van die historische Kartuizerpriorij en functioneerde aanvankelijk als brouwerij. Sinds 1798 deed het gebouw echter dienst als pastorijwoning. Deze pastorijwoning is een ware erfgoedparel en eigendom van de gemeente Lierde.
“De gemeente Lierde wil, zoals vastgelegd in de meerjarenplanning, onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit gebouw een herbestemming te geven die past bij het gebouw en overeenstemt met de bestaande bestemmingen van de Kartuizersite”, aldus schepen van Cultuur Katelijne Scheirlinckx.

De keuze is ruim. Krijgt het gebouw een culturele functie, eerder een toeristische of welke zijn nog andere potentiële bestemmingen en hoe haalbaar zijn ze?
Deze vragen zullen door streekontwikkelingsintercommunale SOLVA  in opdracht van het gemeentebestuur onderzocht worden in een ‘Haalbaarheidsstudie herbestemming en renovatie’.

“Voor dit type onderzoek zijn er meerdere subsidiemogelijkheden vanuit het Agentschap Onroerend Erfgoed, waardoor de kost van deze studie voor de gemeente sterk gedrukt wordt”, weet burgemeester Jurgen Soetens nog te vermelden.
Op de gemeenteraad van maandag 20 maart 2023 werd dan ook de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Lierde en SOLVA goedgekeurd. Bedoeling is wel dat in de loop van het traject natuurlijk ook de cultuurraad zal worden bevraagd en dat geïnteresseerde burgers kunnen meedenken en suggesties doen.

Schepen van Cultuur Katelijne Scheirlinckx en Burgemeester Jurgen Soetens voor de vroegere pastorij op de Kartuizersite te Sint Martens Lierde.