Wegen in en rond Strijpen vrij voor wielrenners

Alvorens – zoals al jarenlang het geval is – op zondag 21 mei opnieuw mee in te staan voor de organisatie van de slotrit van de Juniorendriedaagse van Axel en op 16-17-18 juli ter gelegenheid van de zomerkermis in Strijpen een eigen heuse wielerdriedaagse in te richten, opent het Koninklijk Sportverbond Strijpen – ook naar jaarlijkse gewoonte – het wielerseizoen in Zottegem met een wedstrijd voor junioren op zondag 26 maart.

De start vindt plaats om 15 uur op de (private) parallelweg naast de Sint-Andriessteenweg, tegenover het Ontmoetingscentrum. De aankomst is eveneens voorzien in de Sint-Andriessteenweg, ter hoogte van de nabijgelegen parking. De renners moeten – in deze rijrichting – elf keer de volgende omloop van 6,9 km (in totaal 76 km) afleggen: Sint-Andriessteenweg, Meileveld, Wurmendries, Eekhout, De Vlamme, Ten Bosse, Traveins, Krommestraat, Molenhoek, Strijpenplein en terug Sint-Andriessteenweg. Met het oog op een veilig verloop worden die dag de volgende verkeersmaatregelen genomen:

  • Parkeerverbod van 12 tot 20u30: Sint-Andriessteenweg
  • Parkeerverbod van 13u30 tot 18 uur: Meileveld, Wurmendries (gedeelte tussen Traveins en Eekhout), Eekhout, De Vlamme, Ten Bosse (tussen De Vlamme en Traveins), Kruiswaterplein, Traveins (tussen Ten Bosse en Krommestraat), Krommestraat, Molenhoek (tussen Krommestraat en Strijpenplein/Rijkestraat) en Strijpenplein (tussen Molenhoek en Sint-Andriessteenweg; op parking aan kerk geen parkeerverbod).
  • Eenrichtingsverkeer van 14 tot 18 uur (in de rijrichting van de renners): Meileveld (alleen toegelaten richting Traveins), Wurmendries (vanaf het Meileveld richting Eekhout), Eekhout (richting De Vlamme), De Vlamme (richting Ten Bosse), Ten Bosse (tussen De Vlamme en Kruiswaterplein, richting Traveins), Kruiswaterplein (richting Traveins), Traveins (tussen Kruiswaterplein en Krommestraat, richting Meileveld), Krommestraat (richting Molenhoek) en Molenhoek (tussen Krommestraat en Strijpenplein/Rijkestraat, richting Strijpen-kerk).