Zwalm neemt deel aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

Van 21 maart tot en met 31 oktober 2023 loopt het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Het lokaal bestuur wil samen met de Zwalmenaren zoveel mogelijk ongebruikte verharding eruit wippen en vervangen door groen.

 

 Waarom tegelwippen?

Water is een kostbaar goed en zorgt voor een leefbare omgeving. Door tegels en verharde oppervlakken te vervangen door gras, bloemen, bomen en geveltuinen, komt het regenwater terecht waar het hoort.

Bovendien wordt onze omgeving hierdoor klimaatbestendig en aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten. Het is koeler op warme dagen en we creëren een mooiere buurt.

 

Lokaal bestuur daagt Zwalmenaren uit!

Het lokaal bestuur daagt elke Zwalmenaar uit om samen met de dorpsgenoten zoveel mogelijk m2 te sprokkelen om te ontharden. Inwoners kunnen zelf suggesties doen en aangeven waar het lokaal bestuur nog kan ontharden.

Dat kan van een té groot voetpad tot een verloren pleintje gaan. Uiteraard moet de plek geschikt zijn om eruit te wippen en te vergroenen. Sommige locaties zijn namelijk beschermd erfgoed waar het tegelwippen geen kans maakt.

Elke m2 telt mee, ook op privéterrein. Zelfs het ontharden van de voortuin telt mee. Daarbij voorziet het lokaal bestuur zelfs een subsidie om deze actie extra aan te moedigen.

Het doel is om voor elke inwoner een m2 te ontharden. Elke deelgemeente zal daarbij afzonderlijk worden bekeken. Als het aantal m2 behaald wordt, dan zorgt het lokaal bestuur als tegenprestatie voor een prachtige natuurlijke zitplek in het dorp.