De slag om de kazerne in Schendelbeke tussen CD&V en vzw Red De Godsbergkouter

De CD&V kiest voor tewerkstelling, vzw Red De Godsbergkouter komt op voor de toekomst van de landbouw

Geraardsbergen. In een open brief vraagt de vzw Red De Godsbergkouter aan de plaatselijke CD&V om in navolging van de christendemocraten in het stikstofdossier op Vlaams niveau duidelijk kant te kiezen voor de landbouwers. In een antwoord op de open brief benadrukt de CD&V dat de kazerne een regionale hefboom voor ‘de versterking van het economisch weefsel en de arbeidsmarkt in Oost-Vlaanderen’ kan betekenen.

De toekomst van de landbouw
In een open brief van vzw Red De Godsbergkouter aan de mandatarissen van de CD&V wijzen de leden van actiegroep erop dat de christendemocraten tijdens de onderhandelingen over het stikstofdossier binnen de Vlaamse regering de kant van de boeren koos en bij uitbreiding het platteland. ‘Maar wat doet de CD&V in Geraardsbergen voor de landbouwers en de jonge boeren in het bijzonder? Niets!’, stelt de vzw Red De Godsbergkouter vast.

Door de komst van de Waalse kazerne op het grondgebied van Schendelbeke te blijven steunen, schiet de CD&V de toekomst van de jonge boeren zowat aan flarden, vinden de actievoerders. ‘Bent u voor of tegen de bouw van een Waalse kazerne op 70 ha Vlaamse landbouwgrond?’

De vzw Red De Godsbergkouter en de jonge Vlaamse boeren en de jonge Geraardsbergse boeren rekenen op de CD&V om ook in Geraardsbergen de landbouwbelangen onvoorwaardelijk te steunen, laat voorzitter Jan Hanssens duidelijk verstaan.

Tewerkstelling
In een antwoord op de open brief van de vzw Red de Godsbergkouter antwoordt de CD&V dat de komst van de kazerne kadert in de ambitie om ‘de achtergestelde socio-economische positie in verhouding tot onze buurtregio’s op te krikken’.

‘Ondertussen heeft de federale regering de kandidatuur van Geraardsbergen geselecteerd en zich bereid getoond om een ongeziene investering van meer dan 100 miljoen euro te doen… in onze regio’, stelt de CD&V van Geraardsbergen vast. De kazerne is dan ook een regionale hefboom voor ‘de versterking van het economisch weefsel en de arbeidsmarkt in Oost-Vlaanderen’. Volgens de CD&V is dit de enige optie om te bouwen aan ‘een sociale welvarende stad’.

‘Het was onze plicht deze kandidatuur mee te ondersteunen wanneer een bovenlokale overheid in onze provincie zo’n groot tewerkstellingsproject wil implementeren. Wat de regelgeving niet toelaat, zal niet gebeuren’, besluit de CD&V.

Julien Borremans