Markt Zottegem: geen stempels nodig want invulkaartenactie

Voor de vierde keer is april ook in Zottegem ‘Maand van de markt’ maar alhoewel het in een (pers)bericht (zie link) dat de stad verspreidde, voorgesteld wordt alsof het stadsbestuur hiervoor het voortouw neemt, gaat het eigenlijk om een initiatief dat enkele jaren geleden genomen werd door alle vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Federatie Ambulante Handel om het marktgebeuren op te waarderen en ter promotie van de lokale markten. Door de stad werd besloten opnieuw hierbij aan te sluiten, samen met nog een 45-tal andere steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen.

Om deze hele campagne voor marktbezoekers aantrekkelijk te maken, kunnen zij leuke prijzen winnen, geschonken door de provincie terwijl het Zottegems stadsbestuur zelf ook 100 euro uittrok voor vier waardebonnen van 25 euro. Over hoe hier kans op te maken, was er echter tijdens de voorbije eerste dinsdagmarkt van deze maand april – en ook erna via facebook – veel discussie en grote onduidelijkheid. Naar het zeggen van schepen van middenstand Brecht Cassiman in bedoeld bericht en volgens het opschrift op de wedstrijdbox aan het stadhuis moesten er namelijk (zoals vorig jaar) voor deelname op een spaarkaart drie stempels van drie verschillende marktkramers verzameld worden, maar dit klopte niet met de info van de provincie en werd ook door marktkramers tegengesproken.

In een reactie ter verduidelijking lijkt schepen Cassiman, om te vergoelijken dat hij het helemaal verkeerd had, de zwartepiet door te schuiven naar de provincie. Ditmaal wijst hij er wel graag op dat deze marktactie door de provincie getrokken wordt . Ook beweert hij dat vanuit de provincie over “spaarkaarten” gecommuniceerd werd en dat slechts bij de verdeling ervan aan de marktkramers bleek dat er deze keer geen stempels verzameld moeten worden (n.v.d.r.: in alle communicatie van de provincie die wij over de ‘Maand van de markt’ en over deze actie konden natrekken, is nochtans overal en alleen sprake van invulkaarten). Wat er ook van zij, ditmaal komen er dus bij deze marktactie geen stempels te pas. Voor wie nog op dinsdag 11, 18 en/of 25 april tijdens de markt in het Zottegemse stadscentrum aan de wedstrijd wil deelnemen (en dit liever niet doet of kan door de QR-code van het bezochte marktkraam te scannen), volstaat het de invulkaart die men bij elke aankoop krijgt, te vervolledigen met de gevraagde contactgegevens en ze daarna te deponeren in de wedstrijdbox aan het stadhuis.