In het centrum (BIN-Z) blijft het aantal winkeldiefstallen zorgwekkend. In de politiezone daalt het aantal.

Geraardsbergen. Uit de criminaliteitscijfers van de Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde blijkt dat het aantal winkeldiefstallen in de politiezone in 2022 met 20% afneemt t.o.v. 2021, maar dat het aantal feiten in het centrum van de stad (BIN-Z) gelijk blijft. Stéphan Bourlau (Het Alternatief) is vragende partij om nog korter op de bal te spelen en nog meer blauw op straat te ontplooien.

Uit de criminaliteitscijfers van de Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde blijkt dat er binnen de politiezone – in vergelijking met 2021 – er in 2022 een daling was van het aantal winkeldiefstallen met 20%. Concreet daalt het aantal winkeldiefstallen in de politiezone van 78 (2021) naar 65 (2022). Vorig jaar was er 1 winkeldiefstal met geweld. De dader kon worden gevat.

Aantal winkeldiefstallen zorgwekkend
In 2022 kon in 65 gevallen de dader(s) worden gevat. Binnen het BIN-Z (Buurt Informatie Netwerk in het centrum van de stad) bleef het aantal feiten gelijk. Er werden 35 feiten vastgesteld, waarvan er in 27 gevallen de dader(s) gevat werd(en).

Binnen de politiezone deden er zich 17 feiten van winkeldiefstal in één grootwarenhuis voor. 19 andere feiten van winkeldiefstal gebeurden in andere grootwarenhuizen. In totaal gebeurden 55% van de winkeldiefstallen in grootwarenhuizen.

Het hoogste aantal winkeldiefstallen werd in de maanden januari (8 feiten) en november (8 feiten) geregistreerd. In de maand december van het jaar 2021 werden 19 feiten geregistreerd, terwijl er in 2022 slechts 4 werden vastgesteld. Dat is een spectaculaire daling van maar liefst 15 winkeldiefstallen. Volgens de politie en BIN-Z komt dat o.a. door de verhoogde aanwezigheid en zichtbaarheid van de politie van Geraardsbergen/Lierde en diefstalpreventiemedewerkers, en door de gerichte eindejaarscampagne ‘Hey dikken, hier valt niets te pikken’.

Stéphan Bourlau

In 2022 werd het BIN-Z vijfmaal effectief opgestart en werden er 3 pogingen tot winkeldiefstal bij de politie van Geraardsbergen/Lierde aangegeven. ‘In bijna de helft van de vastgestelde diefstallen worden producten gestolen die tot de basisbehoeften behoren’, stelt de politie vast.

Opmerkelijk is dat het aantal winkeldiefstallen in de politiezone over de periode 2016 tot 2022 fluctueert, terwijl het aantal winkeldiefstallen in BIN-Z sinds 2019 spectaculair toeneemt. (Zie tabel)

‘Korter op de bal’
Volgens gemeenteraadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief) moeten we deze cijfers met de nodige aandacht bekijken. ‘De criminaliteitscijfers in de politiezone nemen wel af, maar blijven ondanks de inspanningen in het centrum (BIN-Z) gelijk. De daders zijn bij de politie meestal gekend. Deze ontwikkeling heeft vast en zeker te maken met het snel veranderende straatbeeld van het centrum van de stad. Wie regelmatig door het centrum wandelt, weet dat onze Oudenbergstad op korte tijd erg veranderd is. Het wordt tijd voor een debat zonder taboes.’

Stéphan Bourlau is vragende partij om nog korter op de bal te spelen en nog meer blauw op straat te ontplooien. ‘Het Buurt Informatie Netwerk heeft zijn nut bewezen, maar bijkomende veiligheidsmaatregelen zijn nodig’, zegt de voorman van Het Alternatief, die aan de basis ligt van het BIN-Z.

Julien Borremans