©Sophie Richez - Vrijwilligers Moerasbos Appelterre

Samenwerking Stad en vzw rond Moerasbos Appelterre versterkt

De gebruiksovereenkomst die Stad Ninove al een aantal jaar geleden afsloot met vzw ’t Chiropaksken voor het beheer van het zogenaamde Moerasbos in Appelterre wordt uitgebreid. De gemeenteraad zette het licht op groen voor de opname van een aanliggend perceel van 0,6ha in de overeenkomst maar verhoogde de subsidie voor de vzw van 500 naar 2000 euro per jaar. “De vzw kan met de subsidie materiaal aankopen of huren voor het onderhoud van het bos of investeringen doen in aanplantingen of met betrekking tot de toegankelijkheid,” vertelt schepen Wouter Vande Winkel (Groen), “voor de stad is het werk van de vzw een enorme meerwaarde en uiteraard is de lokale binding van de omwonenden met het bos van groot belang.”

©Sophie Richez – Gemeenteraadslid Jordy De Dobbeleer

Groen-Gemeenteraadslid Jordy De Dobbeleer vroeg naar de plannen voor extra bos in Ninove. “In Aspelare zal de grootste bosuitbreiding van Vlaanderen gerealiseerd worden, door een intense samenwerking met Natuurpunt. In Neigem ligt er blijkbaar een terrein van 1 hectare waar we eens moeten naar kijken voor een speelbos. Het Neigembos laat immers geen speelbos toe, omwille van het reservaatgegeven. Na het bos aan de Dollar en het nieuwe bos in Aspelare, is er dus een concrete kans voor een nieuw speelbos.”