Parket Oost-Vlaanderen treedt hard op: gsm-gebruik achter het stuur intrekking rijbewijs 15 dagen

Oost-Vlaanderen/Geraardsbergen. Het parket Oost Vlaanderen start met ‘Wagen in, gsm uit” – AltijdAlert een nieuwe campagne om het gebruik van gsm achter het stuur tegen te gaan. ‘Uit een Europese enquête blijkt dat één op vier Belgische bestuurders berichten leest of verstuurt tijdens het rijden, en dat één op zes nog steeds niet handenvrij belt achter het stuur.’ In de eerste 6 maanden van vorig jaar werden ruim 56 000 bestuurders betrapt op gsm-gebruik achter het stuur. Er daardoor vielen een vijftigtal doden in het verkeer. Het parket wil het gsm-gebruik achter het stuur tegengaan door het rijbewijs voor 15 dagen in te trekken bij ongepast gsm-gebruik.

Uit verschillende enquêtes en studies blijkt volgens het communicatiecel parket Oost-Vlaanderen dat het gebruik van mobiele toestellen tijdens het rijden met een voertuig aanzienlijk is toegenomen. ‘Uit een Europese enquête blijkt dat één op vier Belgische bestuurders berichten leest of verstuurt tijdens het rijden, en dat één op zes nog steeds niet handenvrij belt achter het stuur.’

‘Afleiding door gsm- of smartphonegebruik achter het stuur is een van de grote “killers” in het verkeer. Volgens Vias Institute houdt 8 % van de dodelijke ongevallen verband met het gebruik van gsm’s achter het stuur, wat naar schatting zou leiden tot een vijftigtal doden en een 4500 gewonden per jaar’, laat het parket weten.

56.000 bestuurders betrapt
Volgens de studie blijkt dat 1 op de 4 jonge bestuurders maandelijks minstens 1 keer met de gsm in de hand achter het stuur belt. 20% van de jonge bestuurders neemt ook wel eens een foto of maakt een filmpje tijdens het rijden. Uiteraard wordt daardoor het risico op een ongeval vergroot omdat de bestuurder wordt afgeleid. Vias institute herlanceerde daarom de campagne ‘Wagen in, gsm uit” – AltijdAlert

De laatste jaren werd het aantal controles door de politie fel opgedreven. Volgens het parket werden in de eerste 6 maanden van vorig jaar ruim 56 000 bestuurders betrapt op gsm-gebruik achter het stuur, ofwel ruim 300 per dag. Het ontraden van gsm-gebruik achter het stuur vormt voor het parket van Oost-Vlaanderen een topprioriteit wat betreft de verkeersveiligheid. ‘Tijdens de recentste actieweek tegen het gebruik van mobiele toestellen achter het stuur (november 2022), werden door parket Oost-Vlaanderen 611 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor acht dagen.’

Intrekking rijbewijs 15 dagen
Naar aanleiding van deze sensibiliseringsactie vonden er in alle afdelingen van de politierechtbank Oost-Vlaanderen themazittingen plaats waarbij de personen wiens rijbewijs ingevolge deze overtreding werd ingetrokken, zich voor de rechter moesten verantwoorden. Het Parket Oost-Vlaanderen heeft nu een omzendbrief overgemaakt aan de politiediensten waarin de volgende richtlijnen staan:

‘Als de politie vaststelt dat bestuurders van in beweging zijnde, gemotoriseerde voertuigen ongeoorloofd gebruik maken van mobiele apparaten (inbreuk op artikel 8.4 van de Wegcode), dient er contact te worden opgenomen met de parketmagistraat met het oog op de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor een termijn van 15 dagen, indien het gebruik gepaard gaat met verkeersonveilig gedrag, en/of wanneer de overtreder een professionele chauffeur is, en/of wanneer er sprake is van recidive in hoofde van de bestuurder.’

Voor alle andere vaststellingen zal, zoals voorheen, principieel een onmiddellijke inning worden aangeboden.

Julien Borremans