Nieuwe Oosterzeelse jeugdvoetbalclub wordt professioneel aangepakt

Voorzitter Kurt Van Stappen: ‘Voetbal voor iedereen leuk en plezant maken’

Met veel enthousiasme en een ijzersterke presentatie van Kurt Van Stappen werd in het Gemeenschapscentrum De Kluize in Scheldewindeke de nieuwe Jeugdvoetbalclub Oosterzele gelanceerd. Na enkele maanden van gesprekken was het op woensdag 26 april zo ver: ‘Jeugdvoetbal Groot Oosterzele vzw’ werd boven de doopvont gehouden. Je kon het onmiddellijk merken bij de voorstelling van de plannen, er is heel professioneel te werk gegaan. Hier is echt serieus werk van gemaakt. Jeugdvoetbal Groot – Oosterzele VZW krijgt een eigen stamnummer, eigen kleuren (purper, goud), eigen logo en een eigen bestuur, zowel administratief, met voorzitter Kurt Van Stappen, als sportief, met TVJO Koen De Moor. De twee moederclubs VGO en KVV zijn aandeelhouders van de nieuwe club, ze zorgen er voor dat de missie en de visie van de kersverse club worden uitgevoerd.
Kurt Van Stappen: ‘We hebben deze club opgericht met als enig doel het voetbal voor iedereen leuk en plezant te maken, op een niveau aangepast aan zijn of haar niveau. Kinderen en jongeren uit Groot Oosterzele de kans te geven zich te ontwikkelen tot volwaardige voetballers. Koken kost geld, het lidgeld betaalt een deel, de activiteiten nog een ander deel, het gemeentebestuur subsidieert, maar we hebben ook nog sponsors nodig. Ouders, sympathisanten die willen meewerken zijn meer dan welkom en kunnen zich melden bij het bestuur’.
Er was weliswaar al een Jeugdsamenwerking Voorwaarts Gijzel Oosterzele – KVV Windeke, maar de organisatie merkt dat het beter kan, de ouders moeten onthouden in welke kleur ze spelen, waar de wedstrijd door gaat,…het leidt tot misverstanden, hilariteit, problemen. De trainers moeten bijhouden welke ploeg ze nu vertegenwoordigen, en de eetfestijnen, de ene keer voor Windeke, de andere keer voor Oosterzele. Dat moet beter kunnen dachten de pioniers van de nieuwe Jeugdvoetbalclub. Kurt Van Stappen: ‘Als we nu eens één ploeg zouden worden, een onafhankelijke club. En waarom niet één ploeg voor de fusiegemeente. Inclusief FCE Moortsele (als het ons vraagt een schitterend idee, mvdv). Na gesprekken met bestuur FCE Moortsele blijft het water te diep, een samenwerking zit er nog niet in. De piste van één ploeg voor gans Oosterzele wordt voorlopig in de ijskast gezet’.
‘Om de werking van de club te verbeteren zijn er strategische doelstellingen bepaald voor de periode 2023 – 2026. Te bereiken door een brede samenwerking tussen ouders, spelers, trainers, gemeentebestuur, sponsors en bestuur. De bestaande leden blijven in hun huidige club ingeschreven, spelen wel voor de nieuwe club en in de nieuwe kleuren purper/goud (persoonlijk hadden we voor de officiële kleuren van de fusiegemeente Oosterzele gekozen: geel en zwart). De nieuwe leden worden ingeschreven in de nieuwe club met het nieuwe stamnummer.
De locaties blijven dezelfde: VGO en KVV. De trainers zullen ook regelmatig geëvalueerd en gecoacht worden om op een hoger niveau te functioneren. We willen de ouders betrekken bij de organisatie, een ouderraad oprichten die betrokken wordt hij het beheer, organisatie van activiteiten. De nieuwe club wil inzetten op een beperkt aantal activiteiten’, speechte Kurt Van Stappen vol overtuiging.
Het lidgeld bedraagt 350 euro voor een nieuw lid, een bestaand lid 325 euro. (in veel andere clubs ligt het lidgeld beduidend hoger). De spelers krijgen daarvoor een uitgebreid kledijpakket (trainingsvest, trainingsbroek, polo, een paar kousen, drinkfles, voetbal, nieuwe sporttas, 75 trainingen, 15 wedstrijden onder begeleiding van opgeleide en gemotiveerde trainers. Uitgerekend komt het op neer dat naast de kledij een kind komt sporten voor ongeveer 1,50 euro per uur. Een prikje als je het ons vraagt.
Uit het betoog van Kurt Van Stappen bleek dat men nog een betere jeugdwerking wil uitbouwen. Alle jongeren moeten met plezier kunnen voetballen. Een jeugdvoetbalclub worden waar jongeren terecht kunnen in een kindvriendelijke omgeving waar veel aandacht wordt besteed aan voetbaltechnische waarden zonder sociale waarden uit het oog te verliezen. Jeugdspelers de kans geven om op hun eigen niveau te voetballen, hen opvoedende en ethische waarden bijbrengen. Een vertrouwensvolle en opbouwende sfeer creëren. Voetbalplezier zal er centraal staan, de spelers gaan in de beste omstandigheden kunnen voetballen en er zal grote aandacht zijn voor het familiale karakter van de club.    (marcel van de vijver, foto’s Jeugdvoetbal Groot Oosterzele, danny de lobelle).