Zwembad Bevegemse Vijvers ruim twee maanden dicht voor aanpassingswerken

In een eerder NUUS-artikel (zie via deze link) hebben wij een tweetal maanden geleden bericht over de mededeling die er toen kwam dat met Equans een 15-jarig zgn. energieprestatiecontract werd afgesloten. Over welke investering hiermee gepaard gaat, wordt niet gecommuniceerd maar naar het zeggen van schepen van AGB en sport Brecht Cassiman zal een deel ervan terugbetaald worden door winst op de energiefactuur. Dit contract moet namelijk voor het sportcomplex Bevegemse Vijvers een besparing van 6 % op elektriciteit, 24 % op aardgas en 14 % op water mogelijk maken. Daarnaast levert deze ingreep over de ganse duurtijd van het contract ook een totale CO2-besparing van 1.485 ton op, wat overeenkomt met de hoeveelheid CO2 die door 124 hectaren bos omgezet wordt.

Om deze besparingen te kunnen realiseren, zijn weliswaar aanpassingen aan de technische installaties en voorzieningen noodzakelijk. Zo zal het sportcomplex onder meer een nieuwe filterinstallatie en een omgekeerde osmose-installatie voor waterzuivering krijgen alsook een turbiditeitsmeter en een nieuwe zoutelektrolyse, extra zonnepanelen (in totaal 800 m²), elektrische warmtepompen, een nieuwe ketel en ledverlichting. Voor de uitvoering van deze werken zal het zwembad in de Bevegemse Vijvers echter gedurende 2 à 3 maanden gesloten moeten blijven, van begin januari tot midden maart 2024. Voor wie houder van een jaarabonnement is, zal het mogelijk zijn dit te verlengen voor de duur van de sluitingsperiode. Zoals voor de zwemclubs wordt ook voor het schoolzwemmen gezocht naar alternatieve oplossingen maar het ziet er naar uit dat in een aantal scholen de zwemlessen tijdelijk zullen wegvallen omdat het onmogelijk wordt alle scholen hiervoor te laten uitwijken naar zwembaden in het omliggende wegens volzet. Voor alle duidelijkheid: de sport- en jeugddienst blijft tijdens de werken toegankelijk en ook de grote sporthal, de feestzaal en de tafeltenniszaal van het sportcomplex Bevegemse Vijvers blijven wel beschikbaar.