Aantal gevatte sluikstorters verdubbeld

51 sluikstorters hebben de Ninoofse gemeenschapswachten in 2023 al kunnen vatten. Dat is een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar, hoewel de hoeveelheid sluikstort op hetzelfde niveau blijft.

Verdubbeling

Een mobiele camera om sluikstort te detecteren en de vervuilers te herkennen, het doorzoeken van zakken sluikstort door de gemeenschapswachten … Ninove zette de voorbije maanden fors in op de detectie van sluikstort, en met resultaat. Tot midden mei werden al 51 sluikstorters gevat. In vergelijking met vorig jaar gaat het om meer dan een verdubbeling, want over heel 2022 werden er 45 sluikstorters geïdentificeerd.

Meldingsysteem met geolokalisatie op komst

Dit resultaat is niet alleen de verdienste van de stadsdiensten, maar ook van vele inwoners en niet in het minst de Ninoofse Zwerfvuiljagers. Om die samenwerking nog efficiënter te maken, start de stad binnenkort met een nieuwe meldingenwebsite. Via die site moet het makkelijker worden om een melding te maken. Zo zal je bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van geolokalisatie: als je met je smartphone in het veld een melding wil doen, kan je toestel automatisch aangeven waar je op dat moment bent. Vooraleer de nieuwe meldingensite dit najaar wordt uitgerold voor alle inwoners, gaan de zwerfvuiljagers vanaf midden juni deze uitgebreid testen. Voorlopig kan je sluikstort nog melden via https://sis.ninove.be/SIS_aanvraag_burger.aspx.

Verbaliseren

“Sluikstort blijft een groot probleem waar we moeten blijven tegen vechten. We zetten al jaren in op preventie, maar mensen die ondanks alle tips en raadgevingen blijven sluikstorten, wijzen we op hun verantwoordelijkheid en er wordt ook geverbaliseerd als we identiteitsgegevens vaststellen. Sluikstort kan niet, punt”, beklemtoont burgemeester Tania De Jonge. “Daarom een warme oproep aan alle inwoners om sluikstort zeker te melden. Onze stadsdiensten halen het vuil zo snel mogelijk weg én zoeken naar sporen van de sluikstorter. De inzet van onze dienst integrale veiligheid, de medewerkers van Ninove Nette Stad, onze politie en uiteraard de Ninoofse zwerfvuiljagers is ontzettend groot, zij verdienen respect voor deze aanpak. Enkel door onze krachten te bundelen, kunnen we sluikstort een halt toeroepen.”