Kleiduifschieting voor sociale werking Rotaryclub Zottegem

Op zaterdag 3 en zondag 4 juni, telkens van 10 tot 18 uur, vindt de eerste kleiduifschieting van Rotaryclub Zottegem plaats. Zowel de geïnteresseerde beginneling als de ervaren wedstrijdschutter is hiervoor welkom op de festivalweide aan de Bevegemse Vijvers. Onder begeleiding van ervaren schutters kan men er op een veilige manier kennismaken met het kleiduifschieten. Naast een initiatiestand en oefenstanden zullen er ook trapstanden voor het serieuzere werk ingericht worden (dagpas en stempels mogelijk). De beste schutters zullen in de bloemetjes gezet worden maar er is geen prijzentafel voorzien: de opbrengst van deze kleiduifschieting gaat immers volledig naar lokale sociale projecten die door serviceclub Rotary Zottegem ondersteund worden.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Het stadsbestuur is van oordeel dat er door de organisatie voldoende veiligheidsmaatregelen voorzien zijn zodat er redelijkerwijs zowel voor de openbare orde en veiligheid als voor de algemene gezondheid en het milieu geen risico’s zijn. De activiteiten zullen in twee zones plaatsvinden: het ene gedeelte van het terrein is voorbehouden voor de schietactiviteiten, op een ander gedeelte (met eet- en drankgelegenheid) kunnen bezoekers en niet-actieve schutters terecht. Als milieugerichte maatregelen zullen op de grond zeildoeken aangebracht worden voor het opvangen van klei- en metaalfracties en om de geluidshinder voor de omgeving te reduceren, zullen rond de schietstanden strobalen opgesteld worden. De voetwegen langs of doorheen de site zullen tijdens de schietactiviteiten door middel van barricades (o.a. herashekken + verkeersborden) afgesloten worden om te vermijden dat toevallige of geïnteresseerde passanten toegang tot gevaarlijke zones kunnen krijgen. Ook de achtergelegen Doolstraat (verbindingsweg Godveerdegem – Grotenberge) zal voor alle verkeer afgesloten worden ter hoogte van huisnummer 23 en aan het kruispunt met de Godveerdegemstraat/Langestraat.