© Google Maps

Zottegem krijgt externe hulp voor groenonderhoud

Naast de werking van de eigen groendienst krijgt de stad Zottegem voor het onderhoud van openbaar groen ook externe hulp, zowel via sociale tewerkstelling als door gespecialiseerde firma’s. Zo is voor het machinaal vegen en (onkruid)borstelen van straten en pleinen – op afroep indien er nood is aan deze hulp – een nieuw driejarig contract (2023-2024-2025) afgesloten met de bvba Aquamella uit Melle tegen het offertebedrag van 19.602 euro per jaar. Ook op basis van een driejarig contract (voor dezelfde periode), wordt voor periodiek onderhoud van de wijk Bijloke/Tramstatie en de wijk Lelie een beroep gedaan op de firma Michaël Codde uit Brakel-Everbeek, tegen de jaarlijkse kostprijs van respectievelijk 53.361 euro en 30.022 euro.

Daarnaast heeft de stad ook contractuele overeenkomsten met een looptijd van drie jaar die verleden jaar werden afgesloten – dus ook nog voor dit en volgend jaar – met het maatwerkbedrijf De Dagmoed uit Geraardsbergen voor het groenonderhoud op de OCMW-site (ten bedrage van 49.886,61 euro per jaar) alsook met de plaatselijke bvba BWZ (Beschermde Werkplaats) die werknemers inzet voor het onderhoud van openbaar groen, straatkanten en begraafplaatsen (kostprijs 90.890,36 euro op jaarbasis).