Door aanhoudende droogte mag er geen water meer opgepompt worden

Geraardsbergen. Door de aanhoudende droogte staan de waterpeilen in de onbevaarbare waterlopen van Oost-Vlaanderen onder druk. Daarom mag er vanaf 16 juni geen water opgepompt worden uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in 23 onttrekkingszones (naast diegene waar het semi-permanent verbod geldt).

In 14 van de 139 onttrekkingszones is de kritische drempelwaarde onderschreden, in 9 onttrekkingszones is die drempel bereikt of zal die eerstdaags bereikt worden. Aangezien er de komende dagen en weken geen significante neerslag wordt voorspeld, heeft de gouverneur, na een bespreking van de situatie in het Provinciaal Droogteoverleg, beslist om in al deze gebieden een tijdelijk onttrekkingsverbod in te voeren.

Dit onttrekkingsverbod gaat in vanaf vrijdag 16 juni 2023 en komt boven op het semi-permanent onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen dat op dit moment al van kracht is.

Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. Het semi-permanent onttrekkingsverbod blijft sowieso van kracht tot en met 31 oktober 2023.

Opgelet: dit onttrekkingsverbod is niet van toepassing op de bevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen. Onttrekkers dienen zich hiervoor te houden aan de richtlijnen van de Vlaamse Waterweg.

Op dit moment komt de drinkwatervoorziening niet in het gedrang. De huidige drinkwatervoorraden vereisen op dit moment dan ook geen maatregelen om het verbruik van leidingwater voor burgers te beperken.

Raadpleeg de interactieve kaart