Oppositie hekelt Zottegemse jaarrekening: “In evenwicht, maar stad staat stil. Projecten worden op de lange baan geschoven”

De stad Zottegem heeft een jaarrekening in evenwicht gepresenteerd, lees hierover meer via deze link, maar oppositiepartijen Groen en Vooruit zeggen dat daar ‘stilstand’ tegenover staat. Schepen van Financiën Leen Goossens reageert.

“In deze tijd van inflatie en stijgende prijzen is het geen makkelijke opdracht om het budget en de uitgaven onder controle te houden en dit verdient ons respect”, zeggen Groen-raadsleden Heidi Schuddinck en Ben Boone. “Echter vernamen we van de financiële directeur dat hij nog nooit eerder in zijn carrière zo hoog percentage van investeringsrealisatie had vastgesteld: 93% voor de stad en het OCMW. Hebben we dat goed gehoord? Jawel: er wordt nogmaals herhaald dat alles wat men budgetteerde voor een groot stuk gerealiseerd wordt. Maar dan komt de aap uit de mouw: de legislatuur is inmiddels meer dan half – zelfs bijna drie vierden – verstreken en er zijn al tal van aanpassingen aan het meerjarenplan aangebracht. Projecten schuiven stelselmatig op in de tijd en worden over de legislatuur getild. Kosten voor het volgende bestuur, zeg maar. Als we naar het oorspronkelijke investeringsprogramma kijken, zonder al deze aanpassingen, dan zou de uitvoeringsgraad slechts op 38% liggen. De meest in het oog springende verschuivingen zijn de werken aan de Heldenlaan, de zogenoemde tweede fase van de stadskernrenovatie met waterpartij. Voor het uitvoeren van het klimaatplan zijn de budgetten gehalveerd. Voor de overschakeling naar LED-verlichting is het budget verminderd. Ook de voor deze legislatuur voorziene investeringen voor de nieuwe cultuurzaal worden met meer dan 2 miljoen € verminderd. De uitbouw van de welzijnscampus aan het OCMW schuift stelselmatig op en zal volgens de laatste berichten misschien nog net wel of net niet binnen deze legislatuur gerealiseerd kunnen worden. De saga met betrekking tot de investeringen in het sportstadium zijn door iedereen gekend. Kortom, deze meerderheid slaagt met glans voor het vak boekhouden, haar rapport wordt echter overschaduwd door een manifest gebrek aan doorzettingsvermogen.”

“Dat de rekening in 2022 klopt ligt niet aan goed bestuur, maar vooral aan een stad die is blijven stilstaan”, klinkt het bij Vooruit-raadslid Louie Van Rijsselberge. “Om de rekening te doen kloppen, werden er heel wat gebouwen verkocht en stelde men grote projecten uit. Men schuift de rekening door naar 2025, wanneer de schulden ongeveer even hoog zullen liggen als in 2018. De schuldvermindering van dit bestuur zou tegen dan niet meer dan 0.01% bedragen! Dat dit bestuur de schulden gaat verlagen, klopt dus gewoon niet. Belangrijke investeringen zoals de renovatie van de Heldenlaan en het nieuwe cultuurcentrum worden op de lange baan geschoven. Ook over het nieuwe mobiliteitsplan horen we al een hele tijd niks meer. De Zottegemnaar blijft in 2025 achter met even hoge schulden, een stad die is blijven stilstaan en minder dienstverlening. Met Vooruit willen we die stilstand stoppen. Investeringen niet doorschuiven naar anderen, maar zelf verantwoordelijkheid nemen om onze stad opnieuw te doen bloeien.”

Reactie schepen van Financiën Leen Goossens: “We zetten momenteel in op het afbouwen van de schuld juist omdat we weten dat er toekomstige grote projecten in de pijplijn zitten die veel middelen eisen. Zonder de huidige schuldafbouw, zouden die onmogelijk worden. Bovendien gaan we deze legislatuur van crisis naar crisis, zowel de corona-crisis als de energiecrisis als de geopolitieke situatie hebben een serieuze impact gehad op onze stadsfinanciën. We hebben de daaruit voorvloeiende financiële tegenvallers allemaal opgevangen, zonder extra inspanningen te vragen aan de burger. Dat de oorspronkelijke timing van bepaalde projecten werd herzien, is vooral te wijten aan externe factoren. Voor de verledding bvb. waren er bij Fluvius problemen met de voorraden en de leveringen van de Led lampen. Daar zijn we momenteel bezig met een inhaalbeweging. Ongeveer elk groot nieuw investeringsproject maakt vandaag de dag het voorwerp uit van een heuse juridische procedureslag wat het zeer moeilijk maakt om de uitvoeringstermijn correct in te schatten. En het lijstje met uitgevoerde projecten dikt intussen ook goed aan: Het stadhuis werd intussen gerenoveerd, in oktober openen we het educatief centrum op Beisloven, het Egmontkasteel staat in de steigers omwille van grondige restauratiewerken, verschillende OC’s kregen werden energiezuiniger ingericht en grondig opgefrist, de fietspaden in de Oudenhovestraat en Pijperzele werden vernieuwd, verschillende grondige wegeniswerken (Bontestraat, Wijnhuizestraat, Provindiebaan) in de deelgemeentes zijn intussen ook afgerond. Allemaal zaken die de oppositie niet ziet of wil zien.”