Vlaams Belang Brakel roept op om massaal bezwaar in te dienen tegen nieuw bouwproject in Nederbrakel

Andere partijen komen ook op tegen een toenemende verstedelijking van Brakel

Oppositiepartij Vlaams Belang roept op om massaal bezwaar in te dienen tegen een nieuw bouwproject in Nederbrakel (Olifantstraat) .  In het verleden vond ook N-VA Brakel (Jan Haegeman)  het tijdens een gemeenteraad jammer dat dit pittoreske hoekje van Brakel wordt vernietigd door een zoveelste bouwproject.

TOEP-ZICHT-WEG

Vlaams Belang raadslid Veronique Lenvain is niet akkoord met het bouwproject dat onlangs is bekendgemaakt. De bouw komt aan de kruising van de Olifantstraat. Het plan bevat 23 appartementen met bijbehorende garages, verdeeld over drie blokken, de appartementen worden bijna 15 meter hoog, er komt een grote opbergplaats met afvalcontainers en een fietsenstalling vlak naast de weg.

Grote nadelen voor de buurtbewoners

 Veronique Lenvain: “Er zal ook een grotere kans bestaan op wateroverlast, geurhinder, meer verkeersoverlast, minder privacy, inheemse amfibieën zullen moeten plaatsmaken, een stukje waardevolle weide en het mooie uitzicht op de Toep zal definitief verdwijnen, voegt Veronique Lenvain toe.”

Landelijke gemeente, landelijk karakter

We zijn een landelijke gemeente  waar natuur, landbouw en groen nog hoog in het vaandel staan. Met de betonstop van de Vlaamse regering in opinie, zijn we ervan overtuigd dat onze gemeente voorzichtiger moet omspringen met het toekennen van verkavelingen, zodat we onze groene weiden, landbouw en natuur kunnen behouden.

Teken bezwaar aan

Vlaams Belang heeft ook een pamflet uitgebracht in alle omliggende straten en we adviseren de buurtbewoners om bezwaar in te dienen via het omgevingsloket, besluit Veronique Lenvain.

Migranten leren Brakel kennen  en toenemende verstedelijking 

Los van deze zaak zien we dat mensen met een migratieachtergrond meer en meer de weg vinden naar Brakel. Goedkopere woningen komen in het vizier van deze bevolkingsgroep.  In het verleden werd Brakel gespaard van een migratiegolf omdat het over geen treinstation beschikt. Vraag is of deze goedkopere woningen die Brakel ook effectief gerenoveerd geraken op termijn?

Het landelijke karakter van Brakel wordt wellicht een belangrijk verkiezingsthema voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Volgens sommigen is het de VLD- meerderheid enkel maar  om  te doen om de kaap van 15000 inwoners te overschrijden en zo bijkomende postjes  en opslag te creëren.  Er werden woonwijken gecreëerd  in de randgemeenten  terwijl bvb het aanbod openbaar vervoer totaal ondermaats is te noemen. Vorige week  lieten CD&V en N-VA verstaan de toenemende druk op een landelijke gemeente niet goed te vinden.  “Decennia van blauw beleid zorgden voor een ongekende verstedelijkingsdruk op de eens zo landelijke gemeente.  Tijd om opnieuw een beleid te voeren op maat van de Brakelaars, een beleid dat rekening houdt mét die Brakelaars. En daarvoor slaan de partijen de handen in elkaar onder de noemer “Broakel 2.0”.”