Zottegem: op 11 juli geen betalend parkeren

Zoals op wettelijke feestdagen moeten er ook op dinsdag 11 juli, Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap, geen muntjes in de ticketautomaat gegooid worden (of is het niet nodig via sms of app te betalen) om te parkeren op plaatsen waar dit normaal wel van toepassing is en dus zullen er die dag in het Zottegemse straatbeeld ook geen parkeerwachters te zien zijn die controle doen op de naleving van het betalend parkeren en op het gebruik van een parkeerschijf in blauwe zones.

Intussen is het al vijftien jaar geleden dat Marino Keulen (Open VLD) als toenmalig Vlaams minister van binnenlandse zaken aan alle steden en gemeenten een rondschrijven in verband met het betalend parkeren stuurde met de aanbeveling om op de Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap dezelfde regeling te laten gelden als op wettelijke feestdagen en om dus ook op 11 juli vrijstelling van betaling in te voeren. Dientengevolge keurde de toenmalige Zottegemse gemeenteraad op 17 maart 2008 een aanpassing van het eigen desbetreffende reglement goed waardoor sindsdien bepaald wordt dat er (ook) “op 11 juli geen retributie verschuldigd is”.