Zone 30 in Munkzwalm is ingevoerd in volle verlofperiode

Op de Zuidlaan  in Munkzwalm is nu ook een zone 30 van kracht tussen de zaak Zoet Zout vlakbij de overweg en net over  de Zwalmbeek voorbij de ingang Smatch.  De borden werden er geplaatst in volle verlofperiode ( in alle stilte) en zijn met de nodige kritische blik onthaald.

Vooreerst de vraag  hoeveel fietsers rijden er in de afdaling komende van het Hoofd minder dan dertig km/u.  Een tweede punt is dat de overweg bij druk verkeer ( spitsuur)  – tot zes maal dicht is per uur – wat de nodige stilstand met zich meebrengt van het verkeer op de Zuidlaan.

Ten derde – Momenteel is er nog een snelheidsremmer – met verkeerslichten aan de Veldstraat aan bouwvallige woning wat de verkeersstroom nog eens extra vertraagt. Hoe lang gaat dit nog duren want er werd in eerste instantie gesproken van één maand hinder. Ondertussen zijn we straks al vier maanden verder!

Een kritische fietser merkte op dat men beter eens de oversteek van de Noordlaan naar de Hundelgemse baan – kruispunt Het Hoofd  onder handen neemt en veiliger maakt. Dit lijkt me veel urgenter dan een zoveelste  snelheidsbeperking op een plaats waar het verkeer regelmatig   stil staat. Er komen  nu evenwel eilandjes  aan het Hoofd om een veiligere oversteek mogelijk te maken wat voor verkeershinder gaat zorgen gedurende  de maand augustus. Het is nog maar twee jaren geleden dat er werken waren aan de Noordlaan en het Hoofd. Toen moesten die eilandjes reeds worden aangelegd. Daar moet men geen ingenieur voor zijn.

Zones 30 zijn misschien een goede zaak voor meer verkeersveiligheid  (op drukke momenten – aanvang en sluitingsuren van de scholen)  maar meer flexibiliteit rekening houdend met de intensiteit  ( elektronische borden) zou hier wel passen op tenslotte een gewestweg.