‘Het Kenniscentrum voldoet totaal niet aan de brandveiligheidsnormen en kan in deze omstandigheden niet worden geopend.’

Geraardsbergen. Volgens Stéphan Bourlau (het Alternatief) voldoet het Kenniscentrum totaal niet aan de brandveiligheidsnormen: ‘Een recent brandpreventieverslag is vernietigend. De veiligheid van de aanwezigen kan niet worden gegarandeerd. Er zijn bijkomende investeringen nodig,’ aldus raadslid Bourlau, ‘Voor een site die meer dan 20 miljoen euro zal kosten, getuigt dit van onverantwoord en incompetent bestuur.’

Stéphan Bourlau vroeg een recent brandpreventieverslag van het Kenniscentrum op. ‘Het verslag is vernietigend. Het gebouw is wat betreft brandpreventie met 17 punten niet in orde. Deze punten kunnen stuk voor stuk worden weggewerkt, maar veel erger is, is dat het gebouw onvoldoende bereikbaar is voor de voertuigen van de brandweer. Er moet een opstelplaats van minimaal 10 op 10 meter of 20 op 8 meter voor handen zijn, wat momenteel niet het geval is. Bovendien moet er een 8 meter brede toegangsweg vanaf de rooilijn worden gecreëerd, wat ook ontbreekt.’

Zware tekortkomingen
‘Onbegrijpelijk’, vindt de voorman van het alternatief. ‘Het Kenniscentrum is in de huidige inplanting totaal onbereikbaar voor de brandweer. De normen voor de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en de opstelplaats liggen wettelijk vast. Dat men daar tijdens de planningsfase geen rekening mee heeft gehouden, is een zware fout. Voor een site die meer dan 20 miljoen euro zal kosten, getuigt dit van onverantwoord en incompetent bestuur.’

‘Door de zware tekortkomingen komt de veiligheid van de aanwezigen in ernstige mate in het gedrang. Daarom heeft de brandweer een brandveiligheidsattest C afgeleverd. Dat wil zeggen dat de uitbating niet kan starten mits de vereiste aanpassingen worden doorgevoerd.’

Bovendien verloopt de bereikbaarheid van het perceel via de ingang van de site van het ACV aan de Zakkaai, die geen eigendom is van de Stad Geraardsbergen. ‘De bereikbaarheid, de toegankelijkheid en de opstelplaats dient bestendigd te worden via een notariële akte’, aldus raadslid Bourlau. Dit zal de kostprijs van het Kenniscentrum nog doen stijgen. De breedte van de ingang aan de Zakkaai bedraagt 4,5 meter. Dat is 3,5 meter te smal. Ook daar zal een mouw moeten worden aan aangepast.

Bovendien zal de bereikbaarheid van het gebouw voor de brandweer ten koste gaan van de parkeermogelijkheden voor de bezoekers. Deze parkeermogelijkheden zijn nu al erg schaars. Ook daar heeft men tijdens de planningsfase geen rekening mee gehouden.’

We vroegen aan de bevoegde schepen een reactie. Van zodra die binnenkomt, geven we ze mee.

Julien Borremans