© stad Zottegem

Studeren voor tweede zittijd in Zottegem: laatste keer in oud-dokterswoning?

Zoals reeds sinds het einde van het academiejaar 2021-2022 het geval is, wordt het gebouw aan de Nieuwstraat 40, de oud-dokterswoning van wijlen dr. Borremans waarin tot een paar jaar geleden ook het Centrum voor Streekgeschiedenis ondergebracht is geweest, nu met het oog op de tweede zittijd in het hoger onderwijs opnieuw ter beschikking gesteld als studeerruimte.

Studenten kunnen er voor hun (her)examens gaan blokken van maandag 7 augustus e.k. tot en met vrijdag 8 september, iedere dag van 8 tot 22 uur. Het is wel noodzakelijk om via zottegem.be/studeerruimte een studieplekje te reserveren . Gevraagd wordt om tijdig te annuleren wanneer men op een gereserveerde dag toch niet aanwezig kan zijn. In de studeerruimte is er wifi voorzien alsook frigo’s waarin de studenten hun spijs en drank koel kunnen bewaren. Er is plaats voor 35 studenten.

Het is trouwens mogelijk de laatste keer dat deze oud-dokterswoning als studeerruimte kan gebruikt worden. Het stadsbestuur heeft namelijk concrete plannen om het gebouw binnenkort openbaar te verkopen, samen met de achteraan aanpalende sportzaal Helios. Tijdens vroegere examenperiodes deden onder meer het Hemelrijk, de fuifzaal en de feestzaal Bevegemse Vijvers, het OC Velzeke, de vroegere OCMW-kapel en lokalen in de stadsbibliotheek in het Kasteel van Egmont ook al dienst als studeerruimte.