© Google Maps

Sint-Maria-Oudenhove: lichte verkeershinder door werken

Eerder reeds kon u via NUUS vernemen dat het stadsbestuur plannen heeft voor het vernieuwen van de aansluiting Parkstraat/Gentsesteenweg in Grotenberge (zie via deze link) alsook van de aansluitingen Gaverland/Smissenhoek in Erwetegem en Lammerstraat/Bontestraat in Sint-Maria-Oudenhove (zie via deze link). Op onze vraag wanneer de uitvoering van deze wegenwerken gepland is, liet schepen van openbare werken Cynthia Van den Steen weten dat eerstdaags de aansluiting Lammerstraat/Bontestraat aangepakt wordt (de buurtbewoners zijn hiervan per brief op de hoogte gebracht).

De bestaande kasseiverharding en onderlagen zullen daar opgebroken en vervangen worden door een nieuwe fundering van schraal beton en een profileerlaag en toplaag in asfalt. De firma Norré-Behaegel uit Westende start komende donderdag 10 augustus met deze werken en, afhankelijk van de weersomstandigheden, is het einde ervan ten laatste op vrijdag 18 augustus voorzien. De verkeershinder zal daarbij beperkt blijven. Weliswaar zullen de Lammerstraat en Sint-Jansweg tijdens de werkzaamheden niet vanuit de Bontestraat maar enkel komende van grondgebied Lierde bereikbaar zijn. Wanneer de(zelfde) vernieuwingswerken aan de aansluitingen Parkstraat/Gentsesteenweg en Gaverland/Smissenhoek zullen plaatsvinden, is nog niet definitief bepaald. NUUS houdt u hiervan op de hoogte!