Het parkeerbeleid is een geschenk voor buitenlandse parkeerders

Buitenlandse voertuigen die in Ninove hun parkeerticket niet betalen wordt niets in de weg gelegd. Op Fransen en Nederlanders na waarmee België bilaterale overeenkomsten heeft om persoonsgegevens te delen, is het voor de parkeerbedrijven of de stad niet mogelijk om op basis van de nummerplaten van buitenlandse voertuigen het adres te achterhalen van de foutparkeerders die een retributie gekregen hebben van OPC.

Dany Goessens, gemeenteraadslid voor Forza Ninove, vroeg de cijfers op bij de stad Ninove. Tussen 2018 en 2022 ging het over een bedrag van 20.525 euro aan onbetaalde retributies door buitenlandse chauffeurs. Maar liefst 1363 buitenlandse bestuurders kregen een retributie die nooit geïnd kon worden.

Dany Goessens: “Volgens de stad Ninove is dit echter geen probleem want volgens cijfers van “gespecialiseerde bedrijven” zou men toch maar amper 1% van de uitgeschreven retributies kunnen recupereren bij buitenlandse chauffeurs. Volgens de stad Ninove zou dit – theoretisch – slechts over een bedrag van 151,10 euro gaan die men hierdoor zou kunnen innen. Ze noemen dit dan ook “amper verlies”.

Wij schrijven wel theoretisch want in werkelijkheid gaat het wel degelijk over een bedrag van 20.525 euro aan retributies die niet ontvangen werd. De stad, noch OPC, doet geen enkele moeite om die 20.525 euro toch te kunnen innen. De meeste onbetaalde retributies zijn voor Poolse (276), Roemeense (244), Duitse (291) en Britse (87) voertuigen. Bulgaarse chauffeurs zijn goed voor 38 onbetaalde retributies.

Luxemburg (67 onbetaalde retributies) en Duitsland (291 onbetaalde retributies) weigeren pertinent om gegevens over hun onderdanen uit te wisselen. Dat wil dus zeggen dat buitenlandse voertuigen uit die landen gewoon niets hoeven te vrezen, men geeft die informatie nooit vrij en dus zullen ze nooit een rekening toegestuurd krijgen.

Wij Ninovieters en andere Belgen betalen dus wel de rekening. Dit is eigenlijk een pure discriminatie tegenover Belgische bestuurders die wel degelijk de rekening gepresenteerd krijgen wanneer ze een retributie aan hun broek gesmeerd krijgen. Wanneer wij niet snel genoeg betalen staat de deurwaarder binnen de kortste keren aan onze deur. Buitenlandse bestuurders kunnen ondertussen rustig en gratis blijven parkeren op betalende parkings in Ninove. Terwijl binnenlandse auto’s maximum 4 uur mogen parkeren op de betalende parkings, staan buitenlanders gratis op diezelfde parkeerplaatsen. Ze hoeven zich dus geen zorgen te maken om extra kosten aangesmeerd te krijgen want OPC en de stad Ninove doen geen enkele moeite om die retributies toch te innen.

Nochtans zijn er wel degelijk wettelijke maatregelen mogelijk om buitenlandse bestuurders de rekening te laten betalen. Maar daarvoor is moed nodig en daar ontbreekt het duidelijk aan bij dit huidige stadsbestuur.
Op de volgende gemeenteraad zal ik dan ook een voorstel indienen om deze retributies in de toekomst toch te innen. Het kan immers niet zijn dat wij wel moeten betalen en dat buitenlandse chauffeurs hier gewoon gratis kunnen komen parkeren.”