Pas opgerichte Vzw Prolong (Wetteren) wil kanker uit taboesfeer halen

Men krijgt te vaak negatieve reacties, informeren en bij staan.

PROLONG VZW is een initiatief van en voor mensen met longkanker of longvlieskanker (mesothelioom) en hun naasten, die elkaar willen steunen en die het contact tussen lotgenoten willen stimuleren door het organiseren van diverse activiteiten. Wij zijn actief over heel Vlaanderen.

‘Alone we climb rocks, together we climb mountains’ 

Ontstaan

In 2022 zag een nieuwe patiëntenvereniging het licht: Prolong vzw. De vereniging wil het contact tussen lotgenoten stimuleren door allerlei activiteiten te organiseren en is het initiatief van en voor mensen met longkanker of longvlieskanker en hun naasten.

Bernard Carton, de ondervoorzitter van Prolong vzw, in 2021 zelf de diagnose longkanker kreeg. Jo Thibo en bestuurslid Chris Biebuyck speelde daar een en cruciale rol in. Chris Biebuyck was verpleegkundig consulent in het UZ werd ik vaak geconfronteerd met patiënten. Daar ontmoete ik Johan die ook in behandeling was. We voelden dat er nood was aan extra informatie en advies en na mijn pensioen wou ik me samen met hem mij nuttig maken”, zegt Chris. En de beste vriend van Chris, Paul Cottenie uit Oosterzele, sprong ook bij, als voormalig schepen en regeringscommissaris heeft hij kennis in  allerhande verenigingen.
Men zag meer baat bij het oprichten van een lotgenotenvereniging. De reden waarom er pas nu een volwaardige vereniging bestaat, is te wijten aan de lage overlevingskansen. Longkanker wordt meestal in een heel laat stadium vastgesteld. Prolong pleit voor meer screening. De doelstellingen van de vereniging is om longkanker en longvlieskanker uit de taboesfeer te halen en onder de publieke aandacht te brengen.

Benefiet samen voor meer zuurstof

Met mentalist Gili als try-out voorstelling

Op vrijdag 15 september 2023 organiseren wij een benefiet ten voordele van mensen met longkanker of longvlieskanker en hun naasten.

Locatie:

GC De Kluize: Sportstraat 3, 9860 Oosterzele

Programma:

15u00: opening bar
15u00-17u00: start van de wandelingen (2,5 – 5 – 10 km)
20u00: optreden Gili • Try-Out “Raar hé”
21u30: bekendmaking ingezameld bedrag en afsluiter met een drankje

Deelname aan de wandelingen staat los van het optreden van Gili.

inschrijven voor wandeling of optreden via http://www.prolond.be

Wat is longkanker?

Longkanker is een van de meest voorkomende kankers. In België krijgen elk jaar zo’n 9.000 (*) mensen longkanker, ook wel longtumor, longcarcinoom of longgezwel genoemd. Er zijn 2 types longkanker, kleincellige en niet-kleincellige, naargelang de grootte van de cel. Het type bepaalt de behandeling. Borstvlieskanker of longvlieskanker (mesothelioom) is een aparte vorm. Het ontstaat in het borstvlies of pleura en houdt meestal verband met blootstelling aan asbest.

Borstvlieskanker (mesothelioom of asbestkanker)

Het borstvlies combineert het longvlies (vlies rondom elke long) en het ribvlies (vlies aan de binnenkant van de borstkas). Tussen beide vliezen zit er een dunne vochtlaag, het pleuravocht. Dankzij dit vocht kunnen beide vliezen tijdens het ademen langs elkaar glijden. Borstvlieskanker ontstaat in het borstvlies. De kanker kan doorgroeien naar de borstkas, de longen, het middenrif of de buikorganen.