Een mooi cadeau, voor elk gezin een boom of struiken

Surf naar oosterzele.be en reserveer voor 30 september 2023

Oosterzele lanceert de actie ‘elk een boom’. Die actie schenkt elk gezin dit najaar 1 boom of 3 struiken om in de eigen tuin te planten. Dat is een belangrijke stap richting een extra boom per inwoner tegen 2030. Een doelstelling uit het Lokaal Energie- en Klimaatpact, waar Oosterzele zich voor engageert.

Bomen zijn een belangrijk wapen tegen de klimaatverandering. Ze nemen CO2 op en beschermen ons tegen de gevolgen van een veranderend klimaat. Zo kan je een loofboom zien als een natuurlijke airco. In de zomer houden de bladeren de ergste hitte tegen en in de winter laat een kale loofboom maximaal zonlicht en warmte doordringen tot in het diepste van de woning.  Christ Meuleman is als schepen voor Klimaatbeleid trots op dit gemeentelijk initiatief:  “De gemeente investeert in bossen. Bijkomende bomen planten op openbaar domein buiten de bossen vraagt om de nodige ruimte die niet altijd beschikbaar is. Bij nieuwe projecten wordt in het wegenontwerp zoveel mogelijk geprobeerd bestaande bomen te behouden en bijkomende groenaanleg in te tekenen. Met de actie “Elk Een Boom” hopen wij dat er dan toch heel wat bomen en struiken bijkomen in onze gemeente. Ook gezinnen die geen tuin hebben kunnen meedoen aan de actie. Zij kunnen er een andere tuineigenaar plezier mee doen.” Inwoners kunnen kiezen tussen 9 verschillende bomen (bijvoorbeeld een zomerlinde of een appelsoort) en 6 verschillende struiken (bijvoorbeeld sporkehout of hazelaar). Het zijn inheemse soorten die specifiek voor bijen erg interessant zijn. De struik Sporkehout bijvoorbeeld is een minder gekende soort maar voor bijen een van de meest interessante soort door de bloeiperiode van mei tot september.

De actie ‘Elk een boom’ loopt tot en met 30 september. Alle informatie over de actie en de verschillende bomen en struiken is te vinden op de website https://oosterzele.be/burger/oosterzeelse-projecten/elk-een-boom.

Inwoners moeten zich inschrijven op de actie en kiezen daarbij de soort boom of struiken die ze willen.  De boom of struiken ophalen gebeurt op vrijdag 17 november en zaterdag 18 november. Inwoners kiezen een ophaalmoment bij de inschrijving.

(mvdv, ddl, poster gemeente)