Infomarkt over strategisch plan Ruimte voor Water Dendervallei

Geraardsbergen. De Dendervallei is gevoelig voor wateroverlast. Na hevige neerslag kunnen de Dender en haar zijbekken uit hun oevers treden met schade door overstromingen tot gevolg. Door de klimaatverandering verwachten we in de toekomst nog meer wateroverlast. Daardoor moeten er nu slimme keuzes gemaakt worden. Daarom wordt er op dinsdag 28 november een infomarkt in Geraardsbergen georganiseerd. Meer info volgt later.

Door de klimaatveranderingen stijgt de kans op wateroverlast op de Dender gevoelig. Daarom werken De Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving en Provincie Oost-Vlaanderen samen met verschillende actoren in de vallei, aan het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei. Dit plan zoekt naar een combinatie van maatregelen om wateroverlast in de Dendervallei aan te pakken én kijkt tegelijkertijd naar kansen voor wonen, natuur, landbouw, economie en toerisme.

Eind 2022 stelden werden vijf ‘alternatieven’ of combinaties van maatregelen voorgesteld om de wateroverlast in de Dendervallei aan te pakken. Tijdens infomarkten en buurtspecifieke infosessies kreeg iedereen de kans om feedback te geven.

In april van dit jaar werd de feedback in een inspraaknota gebundeld en gepubliceerd. Er werden tevens zes alternatieven voorgesteld: één alternatief werd op basis van de inspraak geschrapt en twee alternatieven werden toegevoegd.

In het najaar van 2023 ronden we de onderzoeken af. Ze geven ons een beter zicht op de sterke en minder sterke punten van elk alternatief. De belangrijkste resultaten delen we graag met de inwoners van de Dendervallei. In een volgende stap werken we op basis van die inzichten een voorkeursalternatief uit, dat we in het voorjaar van 2024 voorleggen aan de Vlaamse Regering.

Op maandag 20 november kan je een infosessie online volgen. Meer info volgt later.