40 nieuwe laadpunten voor elektrisch rijden in Brakel

Elektrisch rijden is een goede manier om efficiënter en duurzamer met energie om te gaan, want het beperkt de CO2-uitstoot gevoelig. Dat beseffen ook heel wat Brakelaars: elektrisch rijden wordt steeds populairder. Daarom breidt Gemeente Brakel de publieke laadinfrastructuur verder uit. Deze zomer worden in Brakel maar liefst 20 extra laadpalen geïnstalleerd en klaar gemaakt voor gebruik, goed voor 40 nieuwe oplaadpunten.

Snelle uitrol van de laadinfrastructuur

Deze zomer komen er 40 nieuwe oplaadpunten bij in Brakel. Dat zijn er veel op korte tijd. Met die versnelde aanpak wil Gemeente Brakel tegemoet komen aan de vele particuliere aanvragen. De selectie gebeurt volgens het paal volgt wagen-principe, waarbij de infrastructuur wordt geïnstalleerd als er effectief zekerheid is van gebruik. Daarnaast installeert Gemeente Brakel ook laadinfrastructuur op strategische locaties, op plaatsen met veel lintbebouwing en openbare voorzieningen. Dat zorgt ervoor dat wie elektrisch rijdt genoeg bevoorradingszekerheid heeft.

Gespreid over grondgebied

De laadpalen zijn verspreid over het hele Brakelse grondgebied, wat aantoont dat de plaatsingen zich niet enkel in het centrum concentreren, maar ook de deelgemeenten belangrijk zijn voor de uitrol van dit brede netwerk aan oplaadinfrastructuur. Zo zullen 18 van de 40 nieuwe oplaadpunten in de deelgemeenten worden geplaatst. Verder wordt er op basis van data gekeken waar de vraag naar laadpalen het grootst is. Elke laadpaal krijgt 2 voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische wagens.

Laadpalen komen waar ze nodig zijn

Voor de uitrol van de laadpalen wordt gekeken naar een aantal voorwaarden. Zo komen er palen op plaatsen waar inwoners geen laadpunt kunnen voorzien op eigen terrein. Dus daar waar geen oprit, garage, autostaanplaats of parking aan de woning of werkplek is. Op die manier wordt vermeden dat losse kabels of kabelgoten het openbaar domein sieren. Bovendien mag er nog geen publiek of semipubliek laadpunt zijn binnen een straal van 250 meter van de woning.

De laadpalen hebben volgende kenmerken:

  • Elke laadpaal is uitgerust met 2 laadpunten voor Mode 3
  • Elk van beide laadpunten kan 11 kW leveren. Dit vermogen geldt voor driefasig laden
  • Een voertuig dat enkel monofasig kan laden, krijgt maximaal 3,7 kW

De publieke laadinfrastructuur is in principe voor iedereen toegankelijk. Een laadsessie is te activeren met een laadpas of smartphone en bijhorende app. Ontdek de laadpalen via https://bit.ly/laadpunten