Zottegem op zoek naar nieuwe directeur WZC Egmont

Nadat deze functie al op 5 juni ll. vacant werd verklaard door het Vast Bureau van het OCMW – sinds deze legislatuur bestaat dit bestuursorgaan uit dezelfde leden als het college van burgemeester en schepenen – is nu ook de nodige procedure opgestart met het oog op de externe aanwerving van een nieuwe directeur voor het Woonzorgcentrum Egmont (+ aanleggen van een werfreserve voor drie jaar).

Het ziet er dus naar uit dat er minstens zowat een jaar zal verstreken zijn tussen het ontslag van de vorige en de (mogelijke) indiensttreding van de nieuwe directeur. Nadat het toen al een hele tijd rommelde binnen het woonzorgcentrum, gebeurde het immers in oktober van vorig jaar dat door een personeelsdelegatie aan de gemeenteraad een brief werd overhandigd waarin de onhoudbare werkdruk, het verdwijnen van overuren en het eenzijdige wijzigen van uurroosters als voornaamste klachten werden verwoord. In november besliste de directeur dan op te stappen, volgens oppositiepartij Vooruit een gevolg van de aanhoudende onrust in het woonzorgcentrum en het zwakke politieke beleid ter zake.

Wie (m, v, x met masterdiploma en minstens vier jaar ervaring in een leidinggevende functie) zich geroepen voelt om de algemene leiding en de dagelijkse werking en coördinatie binnen het WZC Egmont op zich te nemen, kan voor deze voltijdse contractuele job van directeur nog solliciteren tot en met zondag 17 september. Alle informatie over functie en profiel, aanbod en selectieproeven enz. is via www.zottegem.be/vacatures terug te vinden. De selectie gebeurt door het externe bureau Probis uit Sint-Agatha-Berchem (tel. 02 467 35 40, ook voor bijkomende inlichtingen). Zoals ook voor andere stadsdiensten (burgerzaken, financiën) in afwachting van de aanstelling van een nieuw diensthoofd/deskundige, wordt ook gedurende de afwezigheid van een directeur beroep gedaan op een extern consultancy bureau voor tijdelijke ondersteuning van het woonzorgcentrum.