©RV - Zone 30

Groen Ninove: “Geen enkele controle op zone 30 in Ninove”

Groen-Gemeenteraadslid Jordy De Dobbeleer interpelleerde afgelopen maandag de burgemeester over de snelheidszone 30. Hij vroeg in het voorjaar al cijfers op waaruit bleek dat er geen enkele snelheidscontrole in deze zone gebeurde. Hij wijst erop dat bijna heel Ninove-centrum maar ook alle dorpscentra en schoolomgevingen als zone 30 werden afgebakend.

©Sophie Richez – Gemeenteraadslid Jordy De Dobbeleer

De Dobbeleer wou van de burgemeester weten of er recent controles gebeurd zijn en hoe zij de snelheid gaat handhaven. Er wordt immers véél harder gereden dan 30 in bepaalde delen van onze stad. Hij vroeg zich daarbij af of die snelheidsduivels in o.a. de hele binnenstad dus controlevrij zijn. Hij stelde daarbij voor om te starten met aangekondigde en zichtbare snelheidscontroles bij het openen en het sluiten van de scholen in heel Ninove.

De Dobbeleer wijst op het belang van handhaving als sluitstuk van het beleid. “We hebben al véél gesensibiliseerd, grote investeringen gedaan in infrastructuur en in borden. Het wordt tijd dat we ook gaan handhaven. We willen daarbij geen heksenjacht van maken. Met aangekondigde en zichtbare snelheidscontroles bij openen en sluiten van de scholen in heel Ninove, is de pakkans niet nul, zoals nu het geval is. Schoolomgevingen zijn dé plekken waar iedereen beseft dat maximum 30 absoluut noodzakelijk is, voor de verkeersveiligheid van onze kleuters en kinderen.”

In haar antwoord bevestigde de burgemeester dat er geen enkele snelheidscontrole wordt uitgevoerd. Zij verwacht dat er te veel mensen zouden geflitst worden en dat er daardoor geen draagvlak zou zijn. Zij wou ook niet weten van snelheidscontroles bij openings- en sluitingstijd van de scholen en ziet meer heil in snelheidsremmers.

De Dobbeleer vindt het totaal gebrek aan controle geen juist signaal. “In de tijd van mijn ouders was de pakkans voor alcohol achter het stuur ook nul, waardoor niemand er zich aan hield. Een kleine pakkans zoals in mijn voorstel, moest helpen om het gedrag te veranderen. Het is jammer dat dit niet wordt gevolgd.”