Centrumwijk in Merelbeke krijgt nieuw circulatieplan: “zorgen voor hogere leefbaarheid en veiligheid in de wijk”

Na 1,5 jaar ploeteren en afzien is het zover: het einde is in zicht voor de werken in de Polderstraat, Cornelius Sneyssenslaan en Potaardeberg. De wegen in de centrumwijk van Merelbeke waren in slechte staat en kregen veel verkeer te slikken. Vanaf maandag 4 september geldt in de wijk dan ook een nieuw circulatieplan. De werken zouden eind september volledig afgerond moeten zijn.

“Met het einde van deze werken kunnen we een van de grootste infrastructuurwerken van deze legislatuur eindelijk afronden”, vertelt schepen voor Openbare werken Pascal Rousseaux. “Naar aanloop van de werken hadden we al een intensief participatietraject achter de rug. Uit talrijke participatiemomenten kwamen we met een plan dat zowel door het lokaal bestuur Merelbeke als door de wijkbewoners gedragen werd. De werken hebben veel voeten in de aarde gehad en hebben veel geduld gevergd van de bewoners. We kijken dan ook uit naar eind september.”

“We hebben geluisterd naar de verzuchtingen van de wijkbewoners”, vult schepen voor Mobiliteit Luc Van Huffel aan. “Er was veel sluipverkeer in de wijk, dat nemen we weg door een circulatieplan in te voeren. Ook veiligere voet- en fietspaden stonden hoog op de verlanglijst. Er gold al een zone 30, maar die werd vaak met de voeten getreden. We hebben daar nog meer de nadruk op gelegd door de rijweg te versmallen. Zo zorgen we voor een hogere leefbaarheid en veiligheid in de wijk.”

Wat verandert er vanaf 4 september?

De Polderstraat en Cornelius Sneyssenslaan worden fietsstraten, in de Potaardeberg zijn de fietspaden verhoogd voor de veiligheid. De Potaardeberg is bovendien een voorrangsweg geworden. Als je uit een van de zijstraten komt, moet je dus voorrang geven aan het verkeer op de Potaardeberg.
De Polderstraat wordt ook een eenrichtingsstraat van de Potaardeberg richting de Cornelius Sneyssenslaan en van de Bergbosstraat richting de Cornelius Sneyssenslaan. De Cornelius Sneyssenslaan wordt een eenrichtingsstraat vanaf het kruispunt met de Polderstraat richting de Hundelgemsesteenweg. Momenteel rondt aannemer Aclagro de laatste fase van de werken af. Tussen de Polderstraat en de Sparrenstraat geldt voorlopig nog tweerichtingsverkeer totdat de nieuwe groenzone in de Acacialaan en de betonwerken errond zijn afgewerkt.