Kerk H. Kruisverheffing Letterhoutem viert zijn laatste misviering op 13 oktober 19 u.

Zoals u weet heeft bisschop Lode Van Hecke na het nodige overleg besloten om een aantal kerken waaronder ook de kerk van de H. Kruisverheffing te Letterhoutem aan de eredienst te onttrekken. Dit betekent dat er na de overdracht van het beheer van de kerk aan de gemeente voor de gelovige gemeenschap geen  diensten meer zullen plaats vinden.

“Wij begrijpen dat dit voor velen pijn doet. Deze kerk is immers een vertrouwde plek waar u uw geloof hebt gevierd en beleefd, waar u vreugde en verdriet hebt gedeeld, waar u getuige bent geweest van belangrijke momenten in uw leven en dat van anderen. Deze kerk maakt deel uit van uw geschiedenis en uw identiteit”. Aldus Deken Vidts uit Zottegem.

Daarom nodigen ze iedereen graag uit naar de dankviering voorgegaan door deken Emmanuel Vidts op vrijdag 13 oktober 2023 om 19 uur. “In het avondgebed van die dag willen wij God danken voor alles wat Hij ons in deze kerk heeft geschonken en Hem vragen om ons te blijven vergezellen op onze geloofsweg. Wij willen ook afscheid nemen van dit kerkgebouw als plaats van eredienst en bidden voor de toekomstige bestemming ervan. Na de viering bent u van harte welkom om bij een glaasje even na te praten”. Aldus Deken Vidts, de parochieploeg en alle medewerkers van de H. Livinusparochie.