St.-Maria-Oudenhove: afsluiter van ‘Carnaval Zottegem’

In een eerder NUUS-artikel over de carnavalsviering in Erwetegem op vrijdag 12 januari – zie via deze link – hebben wij reeds de opmerkingen verwoord die wij vanwege lezers te horen kregen over de slechts summiere (en deels ook foutieve) informatie die in het stadsmagazine terug te vinden is over de carnavalsvieringen in Zottegem. Ook met betrekking tot de viering in Sint-Maria-Oudenhove op zaterdag 13 januari blijft het bij enkel de vermelding van deze datum…

In Sint-Maria-Oudenhove gaat het nochtans om een jubileumeditie want het gebeurt er al voor de 50ste keer dat de zotskappen uit de kast gehaald worden – in een volgend NUUS-artikel zullen wij uitgebreid terugblikken op deze 50-jarige geschiedenis – en al jarenlang is de carnavalsviering in deze deelgemeente ook de afsluiter van de Zottegemse carnavalsperiode. Wie van carnavalsgekte maar niet genoeg krijgt, kan er dus nu zaterdag nog een laatste keer uit de bol gaan. Het organiserende Driekoningencomité slaagde er bovendien in ter gelegenheid van dit gouden jubileum een uitzonderlijke prijzenpot van 7.500 euro te verzamelen (bij de allereerste editie in 1973 bedroeg de prijzenpot 7.500… Belgische franken).

Zeker ook te vermelden is een wijziging inzake het parcours van de stoet waarmee de dolle avond (en nacht) ingezet wordt. Omdat het verloop van deze optocht steeds meer hinder ondervond van het toenemende aantal grote carnavalswagens die bij het vroegere keerpunt aan de Kleine Hazestraat voor de nodige (manoeuvreer)problemen en oponthoud zorgden, vonden sinds 2012 stoetvorming en vertrek in Pijperzele plaats en ging het vandaar richting dorp. Ditmaal – en wellicht ook in de toekomst – zullen de kleurrijke stoet en de feestende carnavalisten weer in tegenovergestelde richting door de straten trekken, weliswaar zonder de vroegere ‘terugkeer’. Vanuit de Oudenhovestaat zal de reclamekaravaan en daarbij aansluitend de eigenlijke carnavalsoptocht onder muzikale begeleiding van de plaatselijke muziekmaatschappij Sint-Cecilia om 19u30 op gang komen en via de Processieweg, Brakelstraat, Sint-Hubertusplein en Faliestraat naar Pijperzele trekken (ontbinding van de stoet). De inschrijvingen voor deelname aan de stoet en de daaraan verbonden wedstrijd gebeuren van 17u30 tot 18u30 in café ’n Haze in de Faliestraat. De prijsuitreiking vindt plaats om 0u30 in de kantine op het terrein van voetbalclub EC Oudenhove, waar overigens ook een carnavalsfuif georganiseerd wordt (inkom gratis).

VERKEERSMAATREGELEN

Naar aanleiding van dit carnavalsgebeuren zijn een aantal speciale verkeersmaatregelen voorzien. Van 17 tot 22 uur geldt een parkeerverbod in de Sint-Goriksstraat (volledig), Oudenhovestraat (volledig), Processieweg, Brakelstraat (gedeelte tussen Processieweg en Sint-Hubertusplein), Sint-Hubertusplein (rijbaan), Faliestraat (tussen Sint-Hubertusplein en Pijperzele) alsook van 18u30 tot 22 uur in Pijperzele (gedeelte tussen Faliestraat en spoorwegbrug). Vanaf 19u30 is ook op het parcours van de carnavalsoptocht geen verkeer meer toegelaten (in geen van beide richtingen, tot 22 uur).