©De Lobelle Danny

Lezersbrief: Boerenprotest – Baart de olifant een muis?

Een lezersbrief naar aanleiding van het boerenprotest.

Baart de olifant een muis?

De blokkades van de boeren zijn op enkele uitzonderingen na, even van de baan – letterlijk.  Politici rolden de voorbije dagen over elkaar heen met goede voornemens om tegemoet te komen aan de landbouwers. Alleen over het allerbelangrijkste punt wordt amper tot niet gesproken: het level playing field voor producten van eigen bodem en die geïmporteerd uit het buitenland. De grieven zullen blijven zolang er niet iets wezenlijks verandert.
Administratieve lasten, de claim op grond en rechtszekerheid zijn uiteraard zeer belangrijke thema’s met rechtszekerheid de meest belangrijke van de drie, maar het level playing field is het meest urgente probleem. Het geplande overleg met de Vlaamse Overheid zal hier moeten uitwijzen hoe deze problematieken zullen aangepakt worden.

Het Vlaams Agrarisch Centrum pleit als vertegenwoordiger van de progressieve duurzame familiale agrarische ondernemer expliciet voor meer rechtszekerheid. Een duidelijke langetermijn kader biedt aan landbouwondernemers de kans laat om langetermijninvesteringen zonder zorgen uit te kunnen voeren.

Het Vlaams Agrarisch Centrum stelt vandaag echter vast dat de agrarische ondernemer die nodige rechtszekerheid hoe langer hoe minder heeft. Geen enkele landbouwer durft op heden nog grote investeringen aan te gaan. De schrik zit er diep in dat deze zich binnen enkele jaren tegen hem zullen keren en hij bepaalde activiteiten zal moeten verminderen, afstoten of stoppen. De claim op grond heeft heel wat raakpunten met andere domeinen want er wordt immers voor alles naar landbouwgrond gekeken: om natuur van te maken, om woningen te bouwen, om industrieterreinen te maken en infrastructuur te bouwen en last but not least om er paardenweide of tuin van te maken. De pachtwet werd recent gewijzigd en is hier misschien een gemiste kans geweest, maar ook een betonstop, een bouwshift en zelfs misschien een volledig ander ruimtebeslag en ruimtebeleid zijn nodig. Op heel korte termijn kunnen heel snel de functiewijzigingen van hoeves aangepakt worden.

Het Vlaams Agrarisch Centrum vraagt ook hier al vele jaren om functiewijzigingen van hoeves veel en veel strenger te maken zodat deze hoeves niet verpaarden en vertuinen.
Dat organisaties zoals natuurpunt het overleg willen kapen om hun agenda verder door te duwen getuigt van weinig respect. Het Vlaams Agrarisch Centrum heeft altijd geijverd en is altijd voorstander geweest van een natuur-inclusieve landbouw. We willen graag de hand uitsteken naar natuurpunt om hier verder werk van te maken, maar dan wel op gelijkwaardige basis. Een wederzijds gedragen en grondig afgetoetste langetermijnvisie samen met natuurorganisaties zal bijdragen aan de broodnodige rechtszekerheid. We nodigen de natuurorganisaties uit om mee hun schouders te zetten onder de vraag naar een gelijk speelveld. Dit zal wereldwijd ook voor een beter milieu en een beter dierenwelzijn zorgen.

Het gelijke speelveld blijft voor het Vlaams Agrarisch Centrum een van de belangrijkste noden en uitdagingen op zeer korte termijn. Samen met de andere landbouworganisaties stellen we ons constructief op, maar we verwachten nu ook eindelijk dat de politiek zijn verantwoordelijkheid neemt en snel werk maakt van een gelijk speelveld voor de ingevoerde producten met de eigen productie. Op middellange termijn moet Europa werk maken om binnen de WTO ook milieuregels en sociale regels op te nemen in handelsakkoorden. We willen de Belgische politici dan ook nogmaals oproepen om dit tijdens het Europese voorzitterschap van België op de agenda te plaatsen en hier werk van te maken. De olifant mag nu geen muis baren. Daarnaast moet de Europese Unie werk maken van een statuut van geconventioneerd agrarisch ondernemer. Een statuut dat zorgt voor een duurzame voedselzekerheid geproduceerd met respect voor economische, ecologische en sociale regels.

De Europese samenwerkingsgedachte komt voort uit de wens naar voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit. Als we dit offeren op de heilige graal van economische belangen dan zal ook het Europese gedachtengoed verloren gaan en dan zal onze welvaart sterk achteruit gaan.

Koen Van Den Noortgate (VACbond)