We moeten toezien dat herdenking Slag om Gijzenzele haar aandacht blijft behouden

Kolonel stafbrevethouder (bd) Danny Vanormelingen:'Ik ben vereerd hier de heldendaden te mogen herdenken'

In zijn toespraak tijdens de herdenking van de Slag om Gijzenzele gaf kolonel stafbrevethouder buiten dienst Danny Vanormelingen een waarheidsgetrouw beeld van wat zich werkelijk heeft afgespeeld in de Slag om Gijzenzele. Hij bracht met verve een nauwkeurige reconstructie van wat er is gebeurd van 20 tot 22 mei 1940 in Gijzenzele. Het publiek bleef aandachtig luisteren naar het betoog van kolonel stafbrevethouder bd Danny Vanormelingen. Zijn militaire carrière start op 16 – jarige leeftijd in de onderofficierenschool van Zedelgem. Het begin van een indrukwekkende loopbaan. Nadien volgen de Koninklijke Cadettenschool Lier, Koninklijke Militaire School, Infanterieschool Arlon, functies in het 5 de Linie bataljon Soest, als kapitein terug naar de infanterieschool (compagniecommandant instructie Onderofficieren), Hoger Officier S3 (officier operaties in 6 de Linie bataljon Kapellen), Senior consultant Advice and Selection Center Hasselt, Freelance consultant executive search (Hansa Consulting Antwerpen), Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (cursus stafbrevet), GS1 – Synthese 1 op Staf Landmacht, als luitenant – kolonel stafbrevethouder voert hij het bevel over het Regiment Bevrijding 5 de Linie in Leopoldsburg, battle group commander 2 BELUBG in Bosnië – Herzegovina, adjunct militair raadgever van de Belgische ambassadeur bij de NATO Brussel, auditeur NATO Defence College Rome, Hoofd EU relaties Departement Strategie Defensiestaf Evere, Britse hoofdkwartier ARRC in Rheindahlen (Münchenga-ladbach) als verbindingsofficier, Divisiechef Verbindingsofficieren in de schoot van het NATO hoofdkwartier ISAF  in Afghanistan, Hoofd team TTT BDI in Bujumbara, personeelsdirecteur en gedeeltelijk DOS (Director Of Staff) op NATO hoofdkwartier Joint Headquarters Heidelberg. Na 40 jaar militaire carrière gaat hij op 1 oktober 2010 met pensioen. Wat een gevulde militair carrière, van vaderlandsliefde gesproken. Hij blijft actief: maakt van januari 2012 tot januari 2013 deel uit van EUPOL in Kaboel, Afghanistan (ISAF verbindingsofficier), zelfstandig onderhandelaar bij Fluxys Belgium, als reserveofficier adjunct op staf Militair Commando Provincie Limburg, zelfstandig onderhandelaar gronden voor Fluvius Hasselt.
Danny Vanormelingen: ’18 jaar geleden werd de eerste herdenking van de Slag om Gijzenzele georganiseerd door de gemeente Oosterzele in samenwerking met de VZW Koninklijke Verbroedering 6 de Liniebataljon. Ook vandaag is het vaandel van het Zesde Linieregiment aanwezig. Het is 84 jaar geleden dat de Duitsers een aanval op België hadden gepland en dit zonder enig ultimatum of oorlogsverklaring. Het was een verpletterend overwicht. Na een terugtocht van haar oorspronkelijke stelling, zonder contact te hebben gehad, in de sector Ourthe – Meuse namen de eenheden van het Zesde hun posities in op de Koninkshooikt – Waver stelling, vanaf 14 mei 1940. Op 16 mei wordt het bevel gegeven de KW -linie te verlaten richting Gent. Op 19 mei kwam het 6 de Linie aan in het Bruggenhoofd Gent, ondersectie Betsberg/Gijzenzele. Deze stelling was minder beschermd dan de KW – linie en veel uitrusting was verloren gegaan bij de terugtocht. Belangrijker was nog de vermoeidheid van de soldaten na drie nachten zonder bevoorrading en met de vijand op de hielen. De geplande versterkingen en aanvullingen komen niet toe. Het is op de middag van 20 mei dat de gevechten aanvangen met het beschieten van Gijzenzele. Op 21 mei om 8 u klinkt het klaroengeschal en wordt de aanval door de Duitsers ingezet. Er wordt hevig gevochten. Om 18 u hernemen de Duitsers de aanval op Gijzenzele. Tegen de avond trekt de vijand zich terug in het bos. Het hevige strijdgewoel van de namiddag maakt plaats voor een relatieve stilte ’s avonds. De stelling is ongeschonden, maar er zijn talrijke verliezen. Het moreel is goed. ’s Nachts proberen de Duitsers nog enkele malen te infiltreren, al de pogingen worden verijdeld. 22 mei. Het is kalm. Sporadisch vallen enkele schoten van automatische wapens. Het is om 22 u dat de regimentsstaf de waarschuwingsorders verspreidt om zich voor te bereiden om de stelling te verlaten en zich op bevel in beweging te zetten naar het Westen van Gent. Op 23 mei om 1 u verlaat de laatste compagnie Gijzenzele. Van 6 de Linie zijn er 13 gesneuvelden, van 28 ste Linie 2, en van 36 Lini 1, allemaal soldaten. Op 28 mei 1940 legt het Belgisch Leger de wapens neer. De soldaten die hier streden en waarvan er veel gesneuveld zijn zeker diep gegaan in die 18 dagen om ons het leven te bieden in een democratie die we nu beleven. Laat ons hen dankbaar zijn en zeker deze soldaten die hier het leven hebben gelaten voor onze vrijheid. Ik, persoonlijk, heb het privilege gehad gediend te hebben zowel in het 5 de Linie als in het 6 de Linie, bevelhebber geweest van het regiment Bevrijding 5 de Linie, ik ben vereerd hier vandaag tijdens de plechtigheden de heldendaden te mogen herdenken. Daden die zeker niet mogen ontbreken op het vaandel, er wordt aan gewerkt.
We moeten er op toezien dat deze herdenking haar aandacht blijft behouden. Het is dan ook sinds 2006 dat we dit gebeuren hier herdenken. Om een herdenking in herinnering te brengen moeten we ook kijken naar de actuele situatie in de wereld. De val van de Berlijnse Muur zou het ‘einde van de geschiedenis’ betekenen en het begin van een periode van wereldvrede. Het pakte anders uit met de oorlogen in de Balkan, Afghanistan, Irak, Oekraïne, Gaza en noem maar op, en dan mogen we Afrika niet vergeten. Intussen hadden tal van Europese landen hun defensie afgebouwd, niet de beste beslissing, want ‘door de vrede te bewaren, moet je de oorlog voorbereiden’. In België zijn de meeste politieke partijen het eens dat de defensie – inspanning moet worden verhoogd. Admiraal Bauer, de hoogste NAVO – militair, is enkele weken geleden ons parlement komen toespreken en België gewezen op zijn verantwoordelijkheden. We moeten aanvaarden dat de soldaten die hier gesneuveld zijn om onze waarden, onze democratie en vrijheid te vrijwaren dat niet nutteloos hebben gedaan. En dit gaat ons geld kosten. Jezelf kunnen verdedigen is wat een staat een staat maakt. Defensie raakt aan het hart van de soevereiniteit. Iedereen weet ook in welke wereld we nu leven. We moeten daar realistisch in zijn. Er is geen oorlogsretoriek maar een vredesretoriek. Dit jaar zijn er belangrijke verkiezingen en ik hoop dat de verkozen politiekers hun gezond verstand gebruiken en hun verantwoordelijkheid nemen. De huidige wereld lijkt steeds vaker weg te evalueren van een leefbare wereldorde die een catastrofale oorlog zou vermijden. Kolonel stafbrevethouder Danny Van Ormelingen besloot zijn toespraak met dankwoorden. ‘Wij waarderen ten zeerste dat we hier jaarlijks mogen deelnemen aan deze plechtigheid, en ook jullie gastvrijheid wordt geapprecieerd. Een bijzondere dank gaat uit naar de kinderen van Gijzenzele en hun begeleiding die deze plechtigheid opfleuren met de bloemenhulde. (marcel van de vijver, foto’s danny de lobelle)