Groen Brakel gaat voor een sterk programma

De partij GROEN in Brakel maakt zich klaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen met een vernieuwend en ambitieus programma. Dit vertelt ons voorzitter Ilse Delbaere: ” De afgelopen maanden hebben alle leden intensief samengewerkt in verschillende werkgroepen en specifieke thema’s uitgediept. Deze werden afgelopen donderdag gepresenteerd aan de andere partijleden om prioriteiten te bepalen rond onder andere ‘natuur en klimaat’, ‘mobiliteit’, ‘sociale cohesie’ en ‘zorg & welzijn’.”

Programma vorm geven

Alle informatie wordt nu verwerkt om het programma van de nieuwe partij vorm te geven. Dit conceptprogramma zal vervolgens worden voorgelegd aan verschillende groepen Brakelaars, zodat ook hun input meegenomen kan worden.

“Door op deze manier samen te werken en verschillende perspectieven te betrekken, willen we een programma opstellen dat echt leeft onder de inwoners van Brakel,” zegt de partijvoorzitter. “We streven ernaar om met een breed gedragen visie naar de kiezer te trekken.”

Sterk programma en betrokkenheid

Groen Brakel vertrouwt er op dat hun aanpak niet alleen zal resulteren in een sterk programma, maar ook in een grotere betrokkenheid van de inwoners bij de gemeentepolitiek. “Samen kunnen we Brakel menselijker, groener en duurzamer maken,” aldus de partijvoorzitter.

Brakels Groen voorzitter Ilse Delbaere samen met nationaal boegbeeld Petra De Sutter