Sint-Lievens-Houtem hangt Vlaamse vlag halfstok op 11 juli: “Vragen vertrouwen en respect aan het lokale bestuursniveau en aan Vlamingen”

Burgemeester Tim De Knyf laat weten dat in Sint-Lievens-Houtem de Vlaamse vlag morgen tijdens de Vlaamse feestdag halfstok zal hangen in zijn gemeenten. Uit protest tegen mogelijks verplichte, van bovenaf opgelegde gemeentefusies die naar verluidt op tafel liggen tijdens de onderhandelingen voor de nieuwe Vlaamse regering.

“Wij horen dat bij de onderhandelingen voor de nieuwe Vlaamse regering blijkbaar het idee voor verplichte gemeentefusies op tafel ligt. Wij vinden dat vreemd omdat geen enkele partij in de recente campagne voor het Vlaams Parlement hierover gesproken heeft”, zegt burgemeester De Knyf. “De Vlaamse regelgeving maakt vandaag namelijk al vrijwillige gemeentefusies mogelijk en wie daar wil voor kiezen heeft daartoe alle mogelijkheden. Bovendien dient een drastische beslissing van verplichte gemeentefusies gedragen te zijn door de Vlamingen. Indien partijen dit willen realiseren, moet men ook de moed hebben dit voor te leggen aan de kiezer tijdens een verkiezingscampagne. In de top 30 van financieel meest gezonde gemeenten zitten voornamelijk kleine gemeenten, ondanks het feit dat ze minder middelen krijgen van de hogere overheden. Dit betekent dat ze erin slagen efficiënter om te gaan met de beschikbare middelen, eigenlijk een voorbeeld voor andere bestuursniveaus. Het zijn net de steden en grotere gemeenten die financieel in zwaar weer zitten, ondanks ze al jarenlang veel meer middelen krijgenUit de gemeentemonitor blijkt dat net in die kleinere gemeenten de klanttevredenheid van de inwoners over de gemeentelijke dienstverlening groter is. Bovendien leiden grotere structuren niet tot een groter vertrouwen van de burger in het bestuur, integendeel. Als we één ding geleerd hebben van de compleet mislukte fusiepoging in Boortmeerbeek en het referendum in Ruislede (waar 91 procent tégen een fusie stemde), dan is het dat heel wat mensen gehecht zijn aan hun dorp en een dienstverlening dichtbij de burger waarderen.

“In Nederland -waar door voorstanders van fusies altijd naar verwezen wordt als hét grote voorbeeld – zijn het voornamelijk de grotere gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, die grote problemen rond personeel en begroting kennen”, gaat De Knyf verder. “Bovendien zijn onze gemeenten ook niet zo klein als sommigen ons willen doen geloven. Van alle EU-landen zijn er maar negen die gemiddeld grotere gemeenten hebben dan Vlaanderen. België behoort nu al tot de landen met een relatief groot inwonersaantal per gemeente. Duitsland bijvoorbeeld heeft gemiddeld slechts 6.700 inwoners per gemeente en 77 procent van de Duitse gemeenten heeft minder dan 5.000 inwoners, terwijl dat in Vlaanderen maar 4 procent is. Intussen bewijzen studies in Nederland en Denemarken dat fusies in die landen leidden tot hogere uitgaven en minder dienstverlening voor de inwoners. Als we de Vlamingen nog meer van de politiek willen wegduwen dan moet Vlaanderen boven de hoofden van de mensen een fusieplicht opleggen waar lokaal absoluut geen draagvlak voor bestaat én dat de Vlaming in zijn hart raakt: zijn eigen dorp. De gemeente Sint-Lievens-Houtem is het beste voorbeeld dat kleine gemeenten bestuurskrachtig en financieel gezond kunnen zijn en tegelijk over alle nodige infrastructuur en dienstverlening beschikken. Een verplichte fusie straft daarenboven de financieel gezonde gemeenten (die dan moeten samengaan met gemeenten met een pak meer schulden) en beloont de financieel ongezonde gemeenten. Het zou een onrechtvaardige operatie zijn die voor jaren politieke stilstand en rechtszaken zou zorgen.”

“We vragen dus met aandrang aan de partijvoorzitters, de Vlaamse regeringsonderhandelaars en in het bijzonder aan streekgenoot en formateur Matthias Diependaele: geef voor de Vlaamse feestdag vertrouwen en respect aan het lokale bestuursniveau en aan de Vlamingem en laat hen zelf over de toekomst van hun dorpen beslissen”, besluit de Houtemse burgemeester.

Lees ook

Houtemse burgemeester Tim De Knyf één van de 22 Vlaamse burgemeesters die front vormen tegen verplichte gemeentefusies