Stadsbestuur Zottegem geeft toelichting bij budget 2017

budget-2017-01

Zottegem, 15/01/2017: Schepen van Financi รซn Leen Goossens gaf ย vanavond samen met burgemeester Jenne De Potter toelichting bij het budget 2017, onder de titel: ‘Zottegem, een financieel gezonde stad’

 • Degelijk financieel werk

Traditioneel stellen we het budget voor eind ย december. Deze keer slaagden we daar net niet. Dat had niks te maken met onderling gekibbel of interne verdeeldheid maar wel met degelijk financieel werk. Ik sta er op dat we onze inkomsten en uitgaven zo realistisch mogelijk inschatten. Het is verleidelijk ย  om jezelf rijk te rekenen. Achteraf is het dan dubbel zo moeilijk om de financi รซn weer in orde te zetten. Dan neem ik liever enkele dagen extra de tijd om deze oefening tot een goed einde te brengen.

 • Tegenvallende inkomsten

Bovendien maken de Vlaamse en federale overheid het de steden en gemeenten financieel niet makkelijk. Het lijstje met maatregelen waardoor de hogere overheden onze financi รซle planning in de war sturen wordt elk jaar langer. ย Door de taks shift dalen onze inkomsten uit de aanvullende personenbelasting deze legislatuur met bijna 1 miljoen euro. ย  Dat is heel veel geld voor een kleine stad als Zottegem. Een nieuwe BTW-circulaire maakt dat we jaarlijks meer dan 137.000รขโ€šยฌ bijkomende BTW-uitgaven hebben. En ook de inkomsten uit de onroerende voorheffing vallen een pak lager uit doordat de Vlaamse regering compensatie-maatregelen voor de steden en gemeenten heeft afgeschaft. De beslissing van de federale regering om intercommunales te onderwerpen aan vennootschapsbelastingen, heeft dan weer tot gevolg dat onze inkomsten uit dividenden dalen. De extra financi รซle ademruimte die we met onze grote besparingsoefening in het begin van de legislatuur gecre รซerd hadden, is hierdoor volledig weg. Zelf ben ik nog voortdurend op zoek naar extra mogelijkheden om te besparen, zonder dat we aan onze dienstverlening raken. Zo leverde het heronderhandelen van onze verzekeringsportefeuille een besparing op van meer dan 100.000รขโ€šยฌ. Het is met dat soort maatregelen dat we er, ondanks alle financi รซle tegenvallers, toch nog in slagen ruimte te cre รซren voor enkele nieuwe initiatieven.

budget-2017-03

 • Nieuwe initiatieven

Welke nieuwe initiatieven? We organiseren al enkele jaren een familiehappening op onze nationale feestdag. Vanaf dit jaar zijn we van plan om ook onze 11-juli viering nieuw leven in te blazen. Een groots evenement op de markt moet ย onze Vlaamse feestdag meer in de kijker zetten. Dat Zottegem in 2017 zich voor het eerst Dorp van de Ronde mag noemen was al bekend. Naast de wielerliefhebbers proberen we ook andere sportievelingen naar onze stad te trekken. Zo verlenen we graag onze medewerking aan een nieuw wielerevenement, Oost-Vlaanderens mooiste. We voorzien ook extra budget om onze Zottegemse middenstanders te ondersteunen bij enkele acties die zij plannen. Om de aansturing van de technische ploegen te optimaliseren wordt een planner aangeworven en er gaan ook extra middelen naar het onkruidbeheer.

 • Omvangrijk investeringsprogramma

Op het lijstje investeringen die we tot op heden al gerealiseerd hebben, zijn we bijzonder trots. รƒโ€ฐn we blijven ook in 2017 verder investeren in onze stad.

 • Net voor het jaareinde hebben we de plannen voor de renovatie van blok B van ons woonzorgcentrum toegelicht. Een investering van 4,4 miljoen euro in betaalbare ouderenzorg.
 • We investeren in camerabewaking (54.000รขโ€šยฌ) om de veiligheid in het centrum te verhogen. Er zullen cameraโ€™s geplaatst worden op de markt, en op het Stationsplein.
 • Voor de vervanging van de openbare verlichting door energiezuinige LED-verlichting, wordt jaarlijks 50.000รขโ€šยฌ voorzien. Voor andere energiebesparende maatregelen bedraagt het budget 75.000รขโ€šยฌ.
 • We zetten verder in op een propere stad en trekken voor de aankoop van vuilbakken 10.000รขโ€šยฌ uit.
 • Een degelijke en bereikbare weginfrastructuur is ook in 2017 รฉรฉn van onze prioriteiten. Voor de herstelling en vernieuwen van de wegen en de aanleg van fiets- en voetpaden investeren we in 2017 voor meer dan 700.000รขโ€šยฌ. De herinrichting van de schoolomgeving te Strijpen, Grotenberge en Sint-Maria-Oudenhove staat ook op het investeringsprogramma van 2017 (totaalbedrag 420.000รขโ€šยฌ).
 • De vernieuwing van het stadspatrimonium gaat verder met de renovatie van het Kasteel van Breivelde en er zullen werken uitgevoerd worden aan het stadhuis (150.000รขโ€šยฌ).
 • En dan zijn er nog tal van kleinere investeringen o.a. voor onze vrijetijdsdiensten, in rollend materieel en ICT infrastructuur die de optimale werking van onze diensten ten goede moet komen.
 • De cijfers

Ondanks de tegenvallende inkomsten en zelfs met dit uitgebreid investeringsprogramma ย is Zottegem een financieel gezonde stad. Zowel het resultaat op kasbasis (496.930,52รขโ€šยฌ) als de autofinancieringsmarge (295.083รขโ€šยฌ) zijn positief. ย  Alle belastingtarieven blijven de rest van de legislatuur op hetzelfde niveau. Om onze ambitieuze doelstellingen te realiseren vragen we dus geen extra inspanning aan onze inwoners. Wel werden de toelages aan het OCMW en de kerkfabrieken verminderd. Het investeringsprogramma (in totaal meer dan 9 miljoen รขโ€šยฌ) wordt hoofdzakelijk gefinancierd met nieuwe leningen (7miljoen). Daartegenover staat dat we bijna 3,6 miljoen aan terugbetalingen budgetteren.

 

 

 

X