Ondersteuning van culturele infrastructuur in Geraardsbergen

Kristin.jpg

Geraardsbergen, 18/01/2017: In Geraardsbergen wordt gewerkt aan de verdere ondersteuning van culturele infrastructuur voor verenigingen en dorpsraden. Meer dan 100  verenigingen aangesloten bij de cultuurraad.

Schepen Kristin Vangeyte (Open Vld):    “Zij maken samen met de dorpsraden regelmatig gebruik van parochiale centra.  Door de voortreffelijke werking van o.a.  de dorpsraden wordt ook steeds meer en meer beroep gedaan op de parochiale centra, denk maar aan al de nieuwjaarsrecepties, dorpsvergaderingen, culturele avonden die zij organiseren, etc..      We werken momenteel aan een subsidiereglement ter ondersteuning van de parochiezalen. Met de zaalbeheerders wordt samengezeten om de noden op te lijsten. Ook de dorpsraden zullen hierbij betrokken worden. We hopen op deze manier tegemoet te komen aan de prangende vragen van socio-culturele verenigingen op hun zoektocht naar geschikte en vooral degelijke infrastructuur.”

Schepen Veerle Mertens, bevoegd voor vrijwilligers zal hierbij eveneens betrokken worden.” De ontmoetingscentra zijn jammer genoeg vaak verouderd en de beheerders hebben het vaak zeer moeilijk om de zalen te onderhouden. De verfraaiing van deze zalen hangt trouwens ook merendeels af van vrijwilligers. De toelage zal worden   verleend ter ondersteuning van  investeringen in de zalen, het beheer, de herstellingen en verfraaiingen en verbouwingen.”

Om in aanmerking te komen dienen de ter beschikking gestelde zalen o.a. ruim toegankelijk te zijn voor alle socio-culturele verenigingen en dorpsraden. Het maximaal betoelaagbaar bedrag zal worden beperkt per aanvrager en per jaar. Dit reglement wordt ook  ter goedkeuring voorgelegd aan de cultuurraad. Tijdens de vorige bestuursperiode werd al een gelijkaardig initiatief genomen door de huidige burgemeester.