Zottegemse Koekelarings (2017 – 4)

koekelarings1111

° Godveerdegem: speciale mis

Ter gelegenheid van het kerkelijk feest van Sint-Paulus’ bekering (op 25 januari) wordt op vrijdag 27 januari om 19u30 in de kerk van de parochie Sint-Paulus’ bekering Godveerdegem een speciale mis opgedragen die zal opgeluisterd worden door het plaatselijk Sint-Pauluskoor onder leiding van dirigent Antoine De Troyer. Met de medewerking van de KVLV-afdeling Godveerdegem en de Landelijke Gilde wordt — ook in de kerk — na afloop van deze eucharistieviering een (nieuwjaars)receptie aangeboden waarvoor alle parochianen uitgenodigd zijn.  

° Soep op de stoep

Zoals toen aangekondigd in deze rubriek, werd in het kader van de adventscampagne van Welzijnszorg op dinsdag 10 januari ll. tijdens de wekelijkse markt in het stadscentrum ook een ‘Soep op de stoep’-actie gehouden, met medewerking van leerlingen van het O.-L;-Vrouwcollege / campus Centrum. Daarbij werd in een kiosk ter hoogte van het stadhuis op de Markt en aan het oud-klooster op de Zavel versbereide soep geserveerd à 1 euro per kop (of een vrije bijdrage). Alhoewel er op die dag minder volk kwam markten, bracht deze actie toch 210,30 euro op ten voordele van projecten voor armoedebestrijding in Vlaanderen en Brussel.

° Markt – Hoogstraat: verkeershinder

Nadat vóór Nieuwjaar al enkele kleinere herstellingswerken werden uitgevoerd met beperkte of geen verkeershinder, zijn arbeiders van het aannemersbedrijf Wannijn uit Kruishoutem nu (her)begonnen met de verdere afwerking van de stadskernrenovatie. Naast de voltooiing van de werken aan de crypte staat daarbij ook de aanleg van twee vlakke ‘rotondes’ in Kandela-steen op het programma: de ene aan het kruispunt Markt – Hoogstraat, de andere aan het kruispunt Stationsstraat – Nieuwstraat. Deze ‘draaicirkels’ zouden beter bestand moeten zijn tegen het (zwaar) verkeer dan de vroegere klinkerverharding. Eerst is de ‘rotonde’ op de Markt ter hoogte van ’t Moleken aan de beurt en hierdoor zal er aldaar gedurende een vijftal weken geen verkeer mogelijk zijn. Pas nadat de ‘draaicirkel’ voldoende uitgehard zal blijken, zal deze zone opnieuw opengesteld worden voor het verkeer richting Hoogstraat en daarna zal dan gestart worden met de aanleg van een gelijkaardige ‘rotonde’ in de Stationsstraat.

° Bevegemse Vijvers: boekenverkoop

Samen met de andere bibliotheken (van Lierde, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Herzele en Geraardsbergen) die deel uitmaken van Route 42, houdt ook de Zottegemse stadsbibliotheek op zaterdag 28 januari een verkoop van oude boeken (jeugdliteratuur, fiction en non-fiction) en tijdschriften alsook van cd’s en dvd’s. Deze gezamenlijke verkoop gaat door in de zaal Bevegemse Vijvers waar men ’s voormiddags zijn keuze kan maken (aan 1 euro per stuk) van 9 tot 12 uur. In de namiddag, van 13 tot 16 uur, is de prijs nog goedkoper maar het aanbod uiteraard al kleiner. De toegang is gratis.

° Prins Carnaval Oost-Vlaanderen

In een organisatie van VKV De Filekes Velzeke vindt vrijdagavond 27 januari in de zaal Bevegemse Vijvers de verkiezing van de Oost-Vlaamse Prins en Prinses Carnaval 2017 plaats. Dakota Vande Velde (21 j.) uit Ledeberg en Mieke Rosseel (41) uit Sint-Gillis-Waas doen er een gooi naar de titel van prinses. Laatstgenoemdes echtgenoot Andr é Van Hemelryck (41) en Wim Eeckhout (50) uit Nederename zullen strijden voor de titel van Prins Carnaval, in opvolging van de Zottegemse ex-schepen Dirk Van Herzeele (sp.a) die vorig jaar als enige kandidaat de Oost-Vlaamse carnavalsscepter in handen kreeg. Afkomstig van Erwetegem is Wim Eeckhout geen onbekende in het Zottegemse carnavalswereldje. Nadat hij in 1986 prins van Moeskroen was geweest, werd hij in eigen stad zowel in 1991 als in 2005 tot Zottegemse carnavalsprins verkozen. In 2010 kandideerde hij opnieuw maar toen moest hij de duimen leggen voor een andere Erwetegemnaar Bart Bek é. In het dagelijkse leven is Wim Eeckhout fietsenmaker.

° Munttelefoons uit stadsgebouwen

Het college van burgemeester en schepenen besliste om de munttelefoons die zich nog in een achttal openbare stadsgebouwen bevinden, te laten verwijderen. Het gaat om de loods aan de Ballingsweg, de centrale begraafplaats in Knutsegem-Strijpen, de sportzaal Smissenhoek in Erwetegem en de ontmoetingscentra in Godveerdegem, Leeuwergem, Sint-Goriks-Oudenhove, Sint-Maria-Oudenhove en Strijpen. Niet alleen werden deze munttelefoons in dit ‘gsm-tijdperk’ overbodig maar bovendien waren ze al enkele niet meer op een telefoonlijn aangesloten. Nadat dit blijkbaar al zo’n vier jaar niet meer gebeurd was, werden onlangs eerst de geldbakjes van die munttelefoons geledigd en dat resulteerde voor de stadskas in een opbrengst van… 4,47 euro.

(DE BAKKER)