‘Budget van de Zottegemse cultuurzaal is puur giswerk’

bart-luc-cc

Zottegem, 29/01/2017 – PERSBERICHT Open VLD –

De meerderheid heeft een bedrag van 10 miljoen euro ingeschreven in de begroting. In 2016 werd dit geld vrij gemaakt via een lening bij Belfius. Daarmee willen ze een ondergrondse parking, een cultuurzaal en een academie bouwen. Open Vld blijft achter deze drie projecten staan. De mobiliteit wordt wel een hele uitdaging. Maar het voorziene budget volstaat niet. Volgens onze eigen berekening komen we bijna vier miljoen euro te kort. Dat kan oplopen tot zes miljoen euro. Wij vragen ons af hoe de meerderheid dat gat gaat dicht rijden?  

Volgens het lastenboek voor de overheidsopdracht, zal het project in twee fasen worden uitgevoerd. De eerste fase is een studieopdracht. In de tweede fase volgen de bouwwerken. De studieopdracht moet een hele reeks specifieke domeinen dekken, van de studiearchitectuur en coördinatie, over de stabiliteit, technische aspecten, veiligheidscoördinatie, EPB-verslaggeving en een studie van de realisatie van de noodzakelijke toegangen tot een globale visie voor de inplanting van de drie projecten met inbegrip van de omgevingsaanleg en de circulatiestromen. De mobiliteit blijft voor Open Vld een hele uitdaging. Deze inplanting moet worden openomen in het mobiliteits-, parkeer- en circulatieplan voor Zottegem.

Het grootste probleem is echter het voorziene budget. Dat volstaat niet. Wij hebben zelf een berekening gemaakt (zie hieronder). Wij komen uit op een totaal kostenplaatje van bijna 14 miljoen euro. Dat kan oplopen tot 16 miljoen euro met extra kosten voor de parking of de bouwwerken. Wij vragen ons luidop af wie de raming heeft gemaakt en hoe deze werd berekend? Wij vragen ons ook af hoe de meerderheid dit verschil gaat oplossen? Veel opties zijn er natuurlijk niet. Ofwel wordt het budget opgetrokken. Die mogelijkheid is in het bestek voor de ontwerper voorzien. De vraag is dan waar dit geld dan wel vandaan moet komen? De tweede optie is een aanpassing van de plannen. Maar wat gaan we dan wel bouwen en wat niet? Hoe vangen we dat op? Dat kan enkel met een ruimere visie voor Zottegem.

Eigen berekening

Lening 10.000.000 Exclusief 3.000.000 voor de aankoop van de grond
Studie –                   2.000.000 16-24% in functie van de studie en honoraria[1]
Kost ondergrondse parking[2] –                   4.500.000 de bouw van een ondergrondse parkeerplaats wordt geraamd op 30.000€ stuk[3]
Extra kosten : omgevingsaanleg en verkeer –                   200.000 minimum
Bouw Academie en Cultuurzaal –                   7.000.000 Een raming tussen 6 en 8 miljoen is niet onredelijk (ereloon en BTW inbegrijpen)[4]
Extra kosten voor meubilair, specifieke technische installaties voor Cultuurzaal, afwerkingen, foyer,… –                   70.000 minimum
Te kort (minimum) –                   3.770.000


[1]
http://www.architecte-batiments.fr/cout-de-la-construction/

[2] Ondergrondse parking is duur door de additionele kosten : bouw, riolering, veileigheid, verluchting, verlichting, enz.

[3] Voor Bureau Grontmij Parkconsult is het gemiddeld 35.000 €;   als extra kosten voor stabiliteit tot 60.000€; parking van 199 plaatsen Astrid Plein in Jette : 43.216€/plaats. (Bron ARAU)

[4] Puurs cultuurcentrum De Kollebloem ong. 6,5 miljoen euro met een zaal van 400 zitplaatsen, Cultuurcentrum de Warande in Turnhout 14,5 miljoen euro, Heist 14 miljoen met 700 zitplaatsen, Hoeilaart ongeveer 8 miljoen voor 200 zitplaatsen

Op de foto:

Bart Lateur en Luc Joosten

Leden van het beheersorgaan CC Zoetegem