Gerda De Backer nieuw Ocmw-raadslid voor Groen Merelbeke

dsc_0208Merelbeke, 15/02/2017 – PERSBERICHT – In de eerstvolgende OCMW-raad in Merelbeke doet een nieuw Groen gezicht haar intrede. Gerda De Backer neemt dan de plaats in van Peter Heirman. Na vier jaar neemt hij afscheid van de raad omdat het nog moeilijk te combineren was met werk en gezin. “Met spijt in het hart”, benadrukt Peter, die wel actief blijft als bestuurslid van Groen Merelbeke. “Maar ik ben heel tevreden dat ik opgevolgd word door een vrouw met veel talent en veel professionele ervaring en inzicht in armoede. Armoedebestrijding is helaas ook in Merelbeke steeds meer een bittere noodzaak.”

Gerda De Backer is al enkele jaren achter de schermen actief bij Groen Merelbeke en werkt als taalbegeleider basisonderwijs voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarbij legt ze zich specifiek toe op scholen met een grote populatie aan kansarme leerlingen. “Armoede is een onrecht, daar kunnen en mogen we ons niet bij neerleggen. Ik wil daarom vanuit de oppositie constructieve voorstellen blijven doen om in het Ocmw mensen in armoede vooruit te helpen en de kansarmoede in de Merelbeekse scholen terug te dringen. Dat is iets wat mij heel nauw aan het hart ligt.”

Wij wensen Gerda alle succes toe in de Merelbeekse Ocmw-raad, samen met collega-raadslid Luc Taildeman.